Strefa szkoleń Rad Pedagogicznych - dla PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo,

polecamy profesjonalne kursy i szkolenia dla nauczycieli w formie online na żywo lub stacjonarnie w całej Polsce.

📌Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

📌Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

📌Posiadamy w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli, co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

✅Nasza oferta jest zawsze analizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej placówki.
✅Współpracujemy z najlepszymi wykładowcami z całej Polski. 
✅W przypadku małych placówek zachęcamy do połączenia z innymi, celem podzielenia kosztów.
✅Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEiN, oraz materiały szkoleniowe.

Przegląd i aktualizacja statutu:

Więcej tematów

 • Asertywność w zawodzie nauczyciela.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela.
 • Budowanie współpracy w zespole.
 • Canva szkolenie od podstaw
 • Dobra komunikacja i zarządzanie emocjami.
 • Dobrostan nauczyciela – o trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie.
 • Doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej
 • Edukacja seksualna w przedszkolu
 • Efektywna praca z tablicą interaktywną
 • Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem.
 • Empatyczna komunikacja.
 • Ewaluacja pracy placówki oświatowej – wewnętrzna i zewnętrzna
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
 • Gry i zabawy wyciszające i relaksujące w przedszkolu.
 • Kształtowanie  kompetencji kluczowych w przedszkolu.
 • Kurs kierowników wycieczek
 • Matematyka w działaniu, ruch i zabawa
 • Matematyka w Metodzie Projektu
 • Model pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, (autyzm, ADHD, Zespół Aspergera).
 • Multimedia w przedszkolu
 • Muzykoterapia w pigułce
 • Nauka kodowania w przedszkolu
 • Nauka programowania robotów w edukacji przedszkolnej z elementami pracy w grupie zróżnicowanej.
 • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci w przedszkolu.
 • Odimienna metoda nauki czytania dr. Ireny Majchrzak 
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela – bezpieczeństwo dzieci
 • Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu
 • Pedagogika zabawy w przedszkolu.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (dziecko z cukrzycą, epilepsją….)
 • Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu
 • Pozytywna dyscyplina.
 • Porozumienie bez przemocy wg M. Rosenberga,
  Muzykoterapia
 • Programowanie z robotami
 • Psychologia rozwojowa w pracy nauczyciela.
 • RODO w przedszkolu
 • Ruch, rym i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka
 • Stare i nowe zabawy wierszykowo-paluszkowe
 • Skuteczne motywowanie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zdolności dziecka.
 • Trudności edukacyjne i społeczne dzieci w świetle teorii Integracji Sensorycznej
 • Wpływ emocji na naukę i zachowanie.
 • WWR wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie do wartości
 • Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Zabawy Matematyczne – matematyka o krok dalej.
 • Zabawy ruchowe z nietypowymi przedmiotami rozwijające dużą motorykę  dziecka
 • Zabawy muzyczne w koncepcji Carla Orffa
 • Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną
 • Zabawy muzyczne, tańce i partytury na każdą porę roku
 • Zabawy muzyczne, tańce i partytury, wykorzystujące muzykę z bajek, musicali i filmów
 • Zachowania trudne i współpraca z nauczycielem.
 • Zarządzanie stresem
 • Złość, gniew, bezsilność jak radzić sobie z emocjami
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika

 

💻Forma: online lub stacjonarnie

📆 Termin/czas: do uzgodnienia

🧾 Koszt: ustalany jest indywidualnie (w zależności od tematu, ilości osób i formy szkolenia).

 • Płatność jest po szkoleniu.

Koszt zawiera: 

 • Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 . oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Wypełnij poniższy formularz – „wyceń radę szkoleniową” lub skontaktuj się telefonicznie w celu doboru najlepszej oferty  📞796 686 600  lub kontakt@eurekack.pl