Mindfulness w edukacji: narzędzia i praktyki dla nauczycieli

Mindfulness w tłumaczeniu oznacza uważność, a technika medytacyjna określana tym mianem polega na skupianiu całej uwagi na tym, czego w danym momencie doznajemy, bez osądzania i bez pośpiechu zwracając uwagę na każdy detal.

ADRESACI: nauczyciele placówek oświatowych

CEL SZKOLENIA: 

Cel główny dla nauczycieli z mindfulness w edukacji jest przygotowanie uczestników do wykorzystania praktyki mindfulness jako narzędzia w codziennej pracy z uczniami. Szkolenie ma na celu dostarczenie narzędzi i praktycznych wskazówek, które pozwolą nauczycielom wdrożyć mindfulness w klasie, aby poprawić koncentrację, redukować stres i zwiększyć pozytywne emocje.

Cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie do praktyki mindfulness i wyjaśnienie jej korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

 • Nauczenie nauczycieli różnych sposobów stosowania mindfulness w klasie i w trudnych sytuacjach, takich jak konflikty czy problemy z dyscypliną.

 • Zwiększenie świadomości na temat związku między mindfulness a zdrowiem psychicznym i emocjonalnym, oraz nauczenie praktycznych wskazówek, jak nauczyciele mogą pomóc uczniom radzić sobie z trudnymi emocjami, takimi jak lęk czy stres.

 • Przygotowanie nauczycieli do stosowania mindfulness w różnych przedmiotach, aby pomóc uczniom poprawić skupienie i zrozumienie materiału.

 • Wprowadzenie do strategii, które nauczyciele mogą stosować, aby pomóc uczniom rozwijać mindfulness i korzystać z niej w swoim życiu.

 • Omówienie zasad wprowadzania mindfulness w codzienną praktykę szkolną i dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących sposobu wdrożenia mindfulness w szkole.

KORZYŚCI:

 • Poprawa własnego dobrostanu emocjonalnego i psychicznego nauczyciela poprzez zwiększenie samoświadomości, redukcję stresu, lęku i depresji.

 • Poprawa umiejętności zarządzania emocjami, które nauczyciele mogą przenieść na swoją pracę z uczniami.

 • Zwiększenie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi, co pozwala nauczycielom lepiej planować i prowadzić lekcje.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z uczniami, takich jak konflikty, problemy z dyscypliną czy trudne emocje.

 • Zwiększenie świadomości na temat związku między zdrowiem psychicznym a edukacją i dostarczenie narzędzi, które mogą być stosowane w codziennej pracy z uczniami.

 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania nauczycieli w ich pracę, co pozwala na lepsze osiągnięcia uczniów.

 • Stworzenie lepszego klimatu szkolnego i przyczynienie się do pozytywnych zmian w szkole.

Wszystkie te korzyści pomogą nauczycielom lepiej radzić sobie w pracy, poprawić swoje umiejętności i osiągnięcia oraz przyczynić się do lepszych wyników uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp do mindfulness:

a. Definicja mindfulness i jej korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

b. Wprowadzenie do praktyki mindfulness i różnych sposobów jej stosowania w szkole.

Wprowadzenie do praktyki medytacji mindfulness:

a. Wyjaśnienie, czym jest medytacja mindfulness.

b. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu medytacji mindfulness.

c. Ćwiczenia medytacyjne, które nauczyciele mogą stosować samodzielnie i z uczniami.

Używanie mindfulness w edukacji:

a. Sposoby, w jakie mindfulness może być używana w klasie, aby poprawić koncentrację, redukować stres i zwiększyć pozytywne emocje.

b. Techniki mindfulness, które nauczyciele mogą stosować w trudnych sytuacjach, takich jak konflikty w klasie czy problemy z dyscypliną.

Mindfulness i zdrowie psychiczne:

a. Związek między mindfulness a zdrowiem psychicznym i emocjonalnym.

b. Praktyczne wskazówki, jak nauczyciele mogą pomóc uczniom radzić sobie z emocjami, takimi jak lęk, stres czy depresja, poprzez stosowanie mindfulness.

Zastosowanie mindfulness w różnych przedmiotach:

a. Przykłady zastosowania mindfulness w różnych przedmiotach, takich jak matematyka, nauki przyrodnicze, sztuka i język angielski.

b. Praktyczne wskazówki, jak można stosować mindfulness w każdym przedmiocie, aby pomóc uczniom poprawić skupienie i zrozumienie materiału.

Wspieranie wdrażania mindfulness w szkole:

a. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu wdrożenia mindfulness w szkole.

b. Omówienie różnych strategii, które nauczyciele mogą stosować, aby pomóc uczniom rozwijać mindfulness i korzystać z niej w swoim życiu.

c. Zasady wprowadzania mindfulness w codzienną praktykę szkolną.

Poprawa umiejętności komunikacyjnych i interakcyjnych, które przekładają się na lepszą relację z uczniami i innymi nauczycielami.

 
 

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność  do 14 dni po szkoleniu na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.