Efektywna Współpraca z rodzicami – jak prowadzić trudne rozmowy.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają zasady skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji i współpracy z rodzicami, dzięki czemu zwiększą swoje kompetencje komunikacyjne i poczucie sprawczości w procesie wychowawczym

ADRESACI: Nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz w obszarze kontaktów z rodzicami uczniów

PROGRAM:

  1. Warunki skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji:

– organizacja kontaktów,

– rola przekonań i nastawienia,

– uwzględnianie potrzeb, emocji i myśli w relacjach z rodzicami,

– „4 uszy” czyli model komunikacji Von Thuna, – przykłady asertywnych komunikatów i zachowań

  1. Komunikacja kluczem do współpracy:

-„ łatwa” rozmowa na trudne tematy

– jak osiągać cele i porozumienie,

– elementy neuropsychologii

– narzędzia pomocne w docieraniu do porozumienia

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
  • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.