Praca z dzieckiem/uczniem w spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Dzięki szkoleniu nauczyciele zwiększą i uporządkują wiedzę na temat trudności w funkcjonowaniu dziecka/ucznia we spektrum autyzmu. Dzięki bogatym przykładom poznają metody pracy i sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych do obserwowanych trudności i do potrzeb dzieci/uczniów. Zrozumienie specyfiki funkcjonowania dzieci w spektrum autyzmu pozwoli im zaplanować narzędzia do wspomagania swoich dzieci/uczniów.

ADRESACI: nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół specjalnych,  specjaliści i inni zainteresowani.

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Zwiększenie wiedzy na temat spektrum autyzmu oraz zwiększenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów.

Obszary wymagające wsparcia w funkcjonowaniu dziecka/ucznia w spektrum autyzmu (w tym z ZA):

– komunikacja

– relacje

– zachowanie

– strategie radzenia sobie z objawami

– przykłady rozwiązań

Zasady pracy z dzieckiem/uczniem w spektrum autyzmu (w tym ZA):

– modelowanie

– jednoznaczne polecenia

– rola instrukcji

– pochwały i praca na pozytywnych motywacjach

– praca z trudnymi zachowaniami

– dostosowywanie form i treści kart i zadań

⌚Czas szkolenia: 3 godziny zegarowe.

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia – online czy stacjonarnie.)

Forma:💻online na żywo na platformie nie wymagającej  lub 🏛️stacjonarnie z przyjazdem do placówki lub wskazane miejsce.

  • Koszt zawiera:

  • 📕Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

  • 💰Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.