Aktywne słuchanie muzyki wg. koncepcji Batii Strauss. Czyli jak bawić się muzyką poważną.

Metoda Aktywnego Słuchania muzyki wg koncepcji Batii Starauss: założenia, cele, etapy, planowanie i organizacja Melorecytacje i zabawy ruchowo-rytmiczne  przy muzyce Mozarta, Chopina, Vivaldiego i Bacha Aktywne słuchanie muzyki poważnej z wykorzystaniem różnych przyborów / chusteczki szyfonowe, taśmy gumowe, wstążki, gazety i folie/ Gra na nietypowych instrumentach perkusyjnych / patyki, kamyki, kubeczki, papierowe talerzyki  i inne szurające przedmioty, / w koncepcji B. Strauss Improwizacje ruchowo-rytmiczno zainspirowane muzyką klasyczną

ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz inne osoby zainteresowane pracujące z dziećmi

CELE METODY BATII STRAUSS:

 • dzieci poznają proste utwory muzyki klasycznej, ludowej, regionalnej;

 • dzieci słuchają aktywnie tzn. słuchając wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela; w przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym

 • dzieci poznają strukturę utworu muzycznego poprzez aktywne słuchanie np. poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części

 • dzieci w zabawach wykonują ,,gestodźwięki”

 • dzieci grają na instrumentach perkusyjnych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • pozna założenia metody aktywnego słuchania muzyki
 • zdobędzie wiedzę o poszczególnych etapach metody i sposobach jej realizacji
 • rozwinie umiejętności posługiwania się  różnymi  przyborami pomocami do wyrażenia emocji podczas słuchania muzyki.
 • wzbogaci repertuar muzyki klasycznej
 • współwykona  utwór muzyczny grając na wybranym instrumencie perkusyjnym
 • dobierze instrumenty perkusyjne do rytmizacji wybranego utworu muzyki klasycznej

PROWADZĄCY: nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjnokompensacyjnej, oligofrenopedagogiki,  podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój  wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.