Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie

Szkolenie wskaże drogę do efektywnego wykorzystywania czasu przy zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Da uczestnikom narzędzia do pracy nad własnym poczuciem sprawczości oraz szczęścia oraz pokaże, jak organizować swoje aktywności, aby być skutecznym i zadowolonym człowiekiem.

ADRESACI: Nauczycieli, wychowawców, specjalistów pracujących z dziećmi, dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy pracując dla dobra innych mają tendencję do zapominania o sobie

CELE / KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia:

 • pogłębią wiedzę o sobie samych
 • poznają klucz do sensownego wykorzystania swojego czasu 
 • dowiedzą się jak zarządzać zadaniami, aby skutecznie realizować swoje priorytety
 • nauczą się podejmować decyzje w zgodzie ze sobą

PROGRAM – jakie zagadnienia będą omawiane podczas szkolenia? :

 • Ikigai – japońska sztuka spełnionego życia (i pracy)
 • Zasada skuteczności wg Patero – minimalizowanie wysiłku na rzecz maksymalizowania skuteczności
 • Matryca Eisenhowera – prioretetyzacja zadań
 • Model planowania SMART

PROWADZĄCY: Pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki kounikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

⌚Czas szkolenia: 3h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
 • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.