Pomoc psychologiczno–pedagogiczna. Prawidłowa dokumentacja WOPFU, IPET w pracy nauczyciela i specjalisty.

ADRESACI: Dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli, wychowawcy, specjaliści.

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy o organizacji i dokumentacji PPP z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawa. Tworzenie dokumentacji IPET WOPFU.

KORZYŚCI, UCZESTNICY:

 • Poznają obowiązki dyrektora oraz nauczycieli w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz zasady organizacji i dokumentacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w placówce.
 • Przeanalizują wytyczne dotyczące tworzenia IPET, WOPFU, Procedury udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
 • Zaplanują stworzenie dokumentacji.

PROGRAM:

 • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Szkolna/ Przedszkolna Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Podstawa prawna, wymagana dokumentacja (w tym WOPFU i IPET)
 • Przykłady zadań i aktywności realizujących zalecenia orzeczeń i opinii
 • Obieg dokumentów w placówce
 • Wykaz materiałów dla uczestnika:  materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej, m.in. wzór IPET, WOPFU, zawiadomień, Procedury Udzielania Pomocy pp

⌚Czas szkolenia: 3h zegarowe

🧾 Cena:  już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
 • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.