Pierwsza pomoc przedmedyczna

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OŚWIATY
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY ZALECA SIĘ POWTARZAĆ NIE RZADZIEJ
NIŻ CO
2-3 LATA

 • Podstawa prawna – ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)
 • Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły i placówek oświatowych
  29 listopada 2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek szkoleń z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły.Dotychczas przepisy wymieniały tylko nauczycieli, w tym m.in. prowadzących laboratoria i zajęcia wychowania fizycznego. Według resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci/uczniów podczas pobytu w szkole.
 • Kto kieruje na szkolenie z pierwszej pomocy ?
  Obowiązek skierowania pracowników na szkolenie spoczywa na dyrektorze szkoły. Koszt szkolenia pokrywa placówka. (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
 • Częstotliwość szkoleń: Europejska Rada Resuscytacji zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 2 lat. Dzięki temu wiedza nauczycieli i innych pracowników dotycząca tego zagadnienia pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć.

ADRESACI: Nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych wśród dzieci/uczniów. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, akty prawne, funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 2. Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci i osób dorosłych.
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dorosłych, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dzieci, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 5. Postępowanie w urazach (krwotoki, złamania, zwichnięcia, oparzenia).
 6. Zachorowania i stany nagłe.
 7. Postępowanie w padaczce, hipoaglikemii, uczuleniach, zadławieniu.
 8. Ćwiczenia praktyczne.
 9. Ćwiczenia praktyczne i symulacje (RKO, wykorzystanie AED, postępowanie w zadławieniu, pozycja boczna).
 10. Czynności doraźne wykonywane w różnych sytuacjach:
  • ratujące życie – Alfabet reanimacji,
  • postępowanie we wstrząsie,
  • postępowanie w zatruciach,
  • postępowanie w zadławieniach,
  • postępowanie w sytuacji utraty przytomności,
  • postępowanie w krwotokach,
  • postępowanie w złamaniach,
  • opatrywanie ran

PROWADZĄCY: Ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.
Szkolenia prowadzone są na żywo.

⌚Czas szkolenia: 3h zegarowe

🧾 Cena: Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników oraz formy szkolenia.

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
 • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Chętnie doradzę📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.