Dostosowywanie metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy o specyfice zaburzeń rozwojowych i zwiększenie umiejętności pracy z dziećmi z trudnościami w nauce oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele poznają sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych do obserwowanych trudności i do potrzeb dzieci. Zaplanują własny warsztat pracy z uczniami co przełoży się na zwiększenie satysfakcji i realne wsparcie uczniów.

ADRESACI: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

PROGRAM:

  1. Obszary wymagające wsparcia w funkcjonowaniu dziecka w spektrum autyzmu (w tym z ZA) oraz dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z dysleksją)

– komunikacja

– relacje

– zachowanie

– wspomaganie w obszarze funkcji wzrokowo-przestrzennych

– wspomaganie w obszarze funkcji słuchowo-językowych

 2. Zasady pracy z uczniem z Zespołem Aspergera i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jednoznaczne polecenia.

– rola instrukcji

– dostosowywanie formy i treści sprawdzianów, kart i prac

⌚Czas szkolenia: 4h zegarowe

🧾 Cena:  już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
  • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.