nowoczesna PLACÓWKA doskonalenia nauczycieli z akredytacją MKO

Nigdy nie przestawaj się uczyć, bo życie nigdy nie przestaje być nauczycielem.

Chcesz rozwijać swoje umiejętności i zwiększyć efektywność pracy? Zapisz się na nasze kursy i szkolenia dla nauczycieli. Zapewniamy wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci w realizacji Twoich celów zawodowych oraz przyczynią się do sukcesów Twoich uczniów.

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów
+
LAT DOŚWIADCZENIA
+
ZADOWOLonych KLIENtów z Ostatnich
3 lat
Szkolenia dla nauczycieli - Rady pedagogiczne

Dowiedz się więcej o nas

Jesteśmy nowoczesną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Pragniemy dostarczać Państwu aktualną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, dydaktyki, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii i wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Czytaj więcej:

Oferta

Nasze główne usługi

nauczyciele i pracownicy oświaty

sTREFA SZKOLEŃ I KURSÓW

Profesjonalne kursy i  szkolenia z zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN

dyrektorzy oraz wicedyrektorzy

sTREFA DYREKTORA

Spersonalizowana strefa dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z renomowanymi szkoleniami oraz ofertami

oFERTA DLA PRZEDSZKOLI

sZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Ponad 100 propozycji tematów szkoleniowych wraz z indywidualnym podejściem oraz wachlarzem możliwości organizacji:
– Stacjonarnie w całej Polsce
-Online na żywo

Oferta dla szkół

sZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Ponad 100 propozycji tematów szkoleniowych wraz z indywidualnym podejściem oraz wachlarzem możliwości organizacji:
– Stacjonarnie w całej Polsce
-Online na żywo

STATUT ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY SZKOLNE

pRZEGLĄD STAUTU

Stosujemy innowacyjne metody nauczania i technologie edukacyjne


PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Prowadzimy bezpłatną Facebookową grupę, w której nasz ekspert odpowiada na pytania nauczycieli i dyrektorów z zakresu prawa oświatowego. Robimy wszystko abyście wiedzieli wszystko po co przyszliście właśnie do nas 🙂

Nasze główne usługi

Oferta

Rady pedagogiczne.

nauczyciele i pracownicy oświaty

STREFA KURSÓW I SZKOLEŃ

Profesjonalne kursy i  szkolenia z zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN

Anonymous black female tutor with books standing near whiteboard at school

dyrektorzy oraz wicedyrektorzy

STREFA DYREKTORA

Spersonalizowana strefa dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z renomowanymi szkoleniami oraz ofertami

Szkolenie - nowelizacja statutu

STATUT ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY SZKOLNE

PRZEGLĄD STAUTU

Stosujemy innowacyjne metody nauczania i technologie edukacyjne

WOPFU, IPET - szkolenie dla nauczycieli

oFERTA DLA PRZEDSZKOLI

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Ponad 100 propozycji tematów szkoleniowych wraz z indywidualnym podejściem oraz wachlarzem możliwości organizacji Stacjonarnie w całej Polsce lub Online na żywo

Szkolenie dla nauczycieli- Podsumowanie roku 2023/2024.

oFERTA DLA SZKÓŁ

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Ponad 100 propozycji tematów szkoleniowych wraz z indywidualnym podejściem oraz wachlarzem możliwości organizacji Stacjonarnie w całej Polsce lub Online na żywo

PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Prowadzimy bezpłatną Facebookową grupę, w której nasz ekspert odpowiada na pytania nauczycieli i dyrektorów z zakresu prawa oświatowego. Robimy wszystko abyście wiedzieli wszystko po co przyszliście właśnie do nas 🙂

Doceniamy twój wybór

Co zyskasz wybierając właśnie nas?

Obierz swój RABAT!

Już po pierwszym szkoleniu z nami otrzymujesz 10% RABAT na całą ofertę szkoleniową do końca roku kalendarzowego.

Podejmij współpracę!

Dla stałych klientów ceny ustalamy indywidualnie. Przy jednorazowym zamówieniu kilku Rad Pedagogicznych dla szkół lub Rad Pedagogicznych dla przedszkoli nawet do 500 zł zniżki.

Łączenie placówek
= podział kosztów!

Jesteśmy ECO!

Referencje

Opinie naszych klientów

Renata

Spotkanie nacechowane teorią połączoną z praktyką, co w przypadku naszej pracy jest bezcenne. Bardzo za to dziękuję.

Szkolenie: Strategie dydaktyczne
wspierające indywidualizację nauczania.

Anna

Bardzo konkretne treści przekazane
w sposób ciekawy, z wieloma praktycznymi, życiowymi przykładami.
Materiał prezentowany w jasny, rzeczowy sposób. Bardzo sympatyczna, kompetentna prowadząca, angażująca do pracy i budująca wspierającą, pozytywną atmosferę.

Szkolenie: Kurs Trenera TUS

Renata

Szkolenie bardzo pomocne, prowadzone przez osobę praktyka, który wie o czym mówi. Bardzo konkretnie i na temat.

Szkolenie: Agresywne, nadpobudliwe
i trudne zachowania dzieci/uczniów
w różnym wieku.

Dominika

Jestem bardzo zadowolona z praktycznych sposobów wykorzystania muzyki. Bardzo miło słuchało się Pani prowadzącej, była bardzo zaangażowana w przekazywane treści. Dziękuję!

Szkolenie: Aktywne słuchanie
muzyki w koncepcji Batii Strauss

Magdalena

Oby wszystkie szkolenia były tak profesjonalnie prowadzone, dziękuję!

Szkolenie: Kurs Trenera TUS

Izabela

Interesujące, ciekawe spotkanie. Pani niezwykle kompetentna i rzeczowa. Bardzo podobało mi się i bardzo dziękuję. Chciałabym w przyszłości uczestniczyć w takich szkoleniach.

Szkolenie: Agresywne, nadpobudliwe
i trudne zachowania dzieci/uczniów
w różnym wieku.

Poznaj odpowiedz

Najczęściej zadawane pytania

1. Podstawy teoretyczne TUS

- cel i założenia TUS
- oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
- instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

- rola prowadzących
- właściwy dobór do grup
- rozmowa wstępna z rodzicem
- rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
- wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

- struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
- tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
- konstruowanie wzmacniających komunikatów
- praca z emocjami dziecka
- praca  z trudnymi zachowaniami
- współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

- planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
- przygotowywanie materiałów na zajęcia
- przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

This will close in 20 seconds

1. Wprowadzenie
- Definicja i znaczenie umiejętności społecznych.
- Zadania rozwojowe w poszczególnych fazach rozwoju społeczno-emocjonalnego.
- Czynniki wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny i zaburzenia.
- Przegląd programów Treningu Umiejętności Społecznych.

2. Organizacja zajęć
- Przygotowanie do zajęć TUS.
- Diagnoza uczestników i dobór do grup.
- Omówienie metod, technik i narzędzi używanych w TUS.
- Schemat typowej lekcji TUS.

3. Emocje
- Ćwiczenia na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych.

4. Komunikacja interpersonalna
- Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych.

5. Normy społeczne (1 godzina)
- Ćwiczenia na zrozumienie i stosowanie norm społecznych w różnych kontekstach.

6. Teoria umysłu
- Ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia perspektyw i intencji innych osób.

7. Samowiedza i samoświadomość
- Ćwiczenia na rozwijanie autoprezentacji i rozpoznawanie różnic oraz podobieństw międzyludzkich.

8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- Strategie zarządzania stresem i efektywnego rozwiązywania problemów.

9. Współpraca
- Ćwiczenia na budowanie efektywnej współpracy i rozwiązywanie konfliktów.

10. Asertywność
- Rozwój asertywności i rozumienie granic własnych i innych.

11. Podsumowanie kursu
- Przegląd nabytych umiejętności.
- Planowanie zastosowania umiejętności w praktyce edukacyjnej.
- Zbieranie feedbacku i ewaluacja kursu.

This will close in 20 seconds

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
podstawowe umiejętności społeczne
zaawansowane umiejętności społeczne
umiejętności emocjonalne
umiejętności alternatywne wobec agresji
umiejętności kontroli stresu
umiejętności planowania
Podstawy teoretyczne TUS

definicja TUS
zasady realizacji TUS
świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS

zasady tworzenia grup TUS
narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS

zasady konstruowania planu TUS
przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

cele główne i szczegółowe TUS
z poziomu wiedzy
z poziomu umiejętności
z poziomu wartości
cele wtórne TUS
podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS

zasady prowadzenia treningu TUS
wielkość grupy
czas realizacji
osoba prowadząca TUS
dobrowolność udziału
głody psychologiczne
rytuały (otwierający/zamykający)
kontraktowanie
cykl TUS
doświadczenie
refleksja poznawcza
generalizacja
cykl Kolba
doświadczenie
refleksja
teoria
praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS

wchodzenie w rolę
portfolio
analizowanie i rozwiązywanie problemów
stacje zadaniowe
mnemotechniki
uczenie się w małych grupach
projekt
wizualizacja
storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS

skillstreaming
uczenie incydentalne
social stories

This will close in 20 seconds

Scroll to Top

PROGRAM TUS (MK)

1. Podstawy teoretyczne TUS

 • cel i założenia TUS
 • oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
 • instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

 • rola prowadzących
 • właściwy dobór do grup
 • rozmowa wstępna z rodzicem
 • rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
 • wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

 • struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
 • tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
 • konstruowanie wzmacniających komunikatów
 • praca z emocjami dziecka
 • praca  z trudnymi zachowaniami
 • współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

 • planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
 • przygotowywanie materiałów na zajęcia
 • przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

6. Materiały dla uczestników (wersja elektroniczna):

 • KAMIENIE MILOWE
 • narzędzia TUS
 • przykładowy plan TUS
 • przykłady instrukcji
 • karty emocji
 • linki do filmów

Wykładowca: Monika Kolon: Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”