,,Nazywanie świata – Odimienna metoda nauki czytania” dr Ireny Majchrzak.

Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym. Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni, nauczyciele przedszkoli, studenci kierunków pedagogicznych

CELE GŁÓWNE:

 • poznanie naturalnego sposobu nauki czytania zgodnego z dynamiką rozwoju dziecka wg koncepcji I. Majchrzak
 • analiza przebiegu procesu czytania z uwzględnieniem specyfiki indywidualnej ucznia w oparciu o w/w metodę I. Majchrzak
 • przyswojenie metodyki nauczania w oparciu o autorskie materiały

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia: 

 • wiedzą, jakie są założenia programu kształcenia opracowanego przez dr I. Majchrzak
 • rozumieją, co jest najważniejsze w nauce czytania, z jakich etapów się ona składa zgodnie z koncepcją autorki
 • potrafią przeprowadzić inicjację – wtajemniczenie dziecka w świat pisma
 • opracowują i prowadzą ćwiczenia i zabawy zgodne z założeniami poznanej metody

PROGRAM:

 1. Inicjacja – wtajemniczenie dziecka w świat pisma, ćwiczenia o charakterze zabawowo- analitycznym.
 2. Ściana pełna liter – wizualny system dydaktyczny, którego podstawowym ćwiczeniem jest prezentacja alfabetu wraz z grą w loteryjkę.
 3. Nazywanie świata – zabawy intelektualno – ruchowe polegające na dokładaniu wylosowanych kartek z nazwami do odpowiednich przedmiotów.
 4. Gry czytelnicze- przyporządkowywanie wyrazów a następnie całych zdań do odpowiadających im ilustracji.
 5. Ćwiczenia praktyczne – opracowywanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw z zastosowaniem poznanej metody.

WYKŁADOWCA: Anna Kozieł-Wójcik jest jedyną osobą w Polsce, która po długiej współpracy z nią  otrzymała od Ireny Majchrzak – twórczyni tej  metody, certyfikat upoważniający ją  do prowadzenia szkoleń jej autorstwa.

⌚Czas szkolenia: 7h zegarowych

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób .

Koszt zawiera: 

 • Pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.