BHP dla nauczycieli.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do BHP
a. Cele i znaczenie BHP
b. Obowiązki pracodawcy i pracownika
c. Organizacja i zarządzanie BHP w szkole

2. Zagrożenia w miejscu pracy
a. Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń
b. Ryzyko związane z pracą w szkole
c. Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym

3. Postępowanie w przypadku wypadku
a. Zgłaszanie wypadków i incydentów
b. Pierwsza pomoc na miejscu
c. Procedury awaryjne

4. Wyposażenie ochronnea. Znaczenie i rodzaje wyposażenia ochronnego
b. Dobór i stosowanie odpowiednich środków ochrony

5. Bezpieczeństwo w pracowniach i salach lekcyjnych
a. Organizacja miejsca pracy nauczyciela
b. Zasady przechowywania i korzystania z materiałów i narzędzi

6. Bezpieczeństwo w trakcie zajęć lekcyjnych
a. Nadzór nad uczniami
b. Zasady zachowania podczas przerw i zajęć sportowych
c. Zapobieganie konfliktom i przemocy w szkole

7. Higiena pracy
a. Zasady higieny osobistej
b. Znaczenie odpoczynku i unikanie stresu
c. Praca przy komputerze i zapobieganie zespołowi napięcia
wzrokowego

8. Przepisy i przepisy prawne
a. Obowiązujące przepisy dotyczące BHP w edukacji
b. Prawa i obowiązki nauczycieli związane z BHP

9. Test końcowy
a. Sprawdzenie wiedzy uczestników szkolenia
b. Ocena programu i ewaluacja

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Szkolenie jest realizowane w formie wykładu on-line na żywo (4h zegarowe + 8 h samokształcenia).
Szkolenie może być realizowane w formule jednodniowej lub w podziale na dwa spotkania po 3 h dydaktyczne

PROWADZĄCY: Inspektor ds. BHP

⌚Czas szkolenia: Szkolenie jest realizowane w formie wykładu on-line na żywo (4,5 h zegarowe + 8 h samokształcenia).

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
  • Materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej
  • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Zadzwoń i ustal szczegóły 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.