Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem. Procedury i obowiązki pracowników szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.

Przepisy dotyczące wprowadzania standardów ochrony małoletnich oraz kontroli ich wprowadzania weszły w życie 15 lutego 2024 roku. W praktyce oznacza to, że standardy należy opracowywać i wdrażać od 15 lutego 2024 roku. Warto podkreślić, że standardy powinny być opracowane i wdrożone do 15 sierpnia 2024 roku (art. 10 ustawy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1606).

Pracownicy szkół i przedszkoli powinni być solidnie przygotowani nie tylko w zakresie rozpoznawania symptomów i sposobów reagowania na przemoc stosowaną wobec dziecka, ale także powinni mieć odpowiednią wiedzę merytoryczną – znać przepisy prawa i wynikające z nich obowiązki. Przede wszystkim jednak powinni być świadomi swojej roli i działać w zakresie swoich zadań i kompetencji.

ADRESACI: Wszyscy pracownicy placówek oświatowych.

CEL SZKOLENIA: zapoznanie uczestników z obowiązującymi zapisami prawa i procedurami interwencyjnymi wobec dziecka – ofiary przemocy – Niebieska Karta

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia: 

 • Zaplanują działania zgodnie z procedurami interwencyjnymi.
 • Poznają podstawowe informacje na temat przemocy wobec dziecka i jej symptomów oraz obowiązujących zapisów prawa i procedur związanych z rozpoznaniem w placówce oświatowej przypadku krzywdzenia dziecka.
 • Przeanalizują obowiązujące ustawodawstwo oraz standardy ochrony dziecka.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie i przybliżenie obowiązujących przepisów prawa związanych
  z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Zadania i obowiązki pracowników oświaty wynikające z nowych regulacji prawnych.
 3. Przegląd standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 4. Zaprezentowanie i omówienie przykładowej dokumentacji obowiązującej szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w związku z wprowadzeniem standardów ochrony dzieci.
 5. Wskazanie skutecznych rozwiązań dotyczących wdrożenia standardów ochrony małoletnich adekwatnie do potrzeb szkoły, przedszkola i placówki oświatowej.
 6. Procedury postępowania i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Dokumentowanie podejmowanych działań.
 7. Omówienie procedury Niebieskie Karty.
 8. Pytania i odpowiedzi.

⌚Czas szkolenia: 34h dydaktyczne

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia.

*💡Istnieje możliwość opracowania gotowych standardów ochrony małoletnich dla Państwa placówki.

Koszt zawiera: 

🎥 Nagranie (w przypadku szkoleń online)

 • Pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Elektroniczne  zaświadczenie dla każdego uczestnika na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.