Porozumienie Bez Przemocy.
NVC Marshalla Rossenberga

Język szakala i język żyrafy to pojęcia, które odnoszą się do sposobu mówienia i komunikowania się z innymi ludźmi. Język szakala wykorzystywany jest często w sytuacjach konfliktowych lub trudnych, gdzie zwykle dominuje krytyka, oskarżenie, ocena, a często również agresja i wrogość. Natomiast język żyrafy to sposób mówienia, który ma na celu budowanie porozumienia, empatii i zrozumienia – idealny z punktu widzenia rozmowy z drugim człowiekiem. Który język częściej wybierasz? Sprawdź, jak prawidłowo go stosować.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które pragną budować dobre relacje z innymi i wywierać wpływ na otoczenie w sposób sprzyjający wzajemnemu zrozumieniu. Dla nauczycieli chcących skutecznie komunikować się z uczniami. Dla rodziców potrzebujących wzmocnić swoje moce wychowawcze i polepszyć panującą w domu atmosferę. Dla pracowników i pracodawców, którzy czują się nadmiernie eksploatowani i chcą nauczyć się stawiać wyraźne granice w relacjach zawodowych.

CELE / KORZYŚCI UCZESTNICY

 • Poznają:
  1. istotę współczującej natury człowieka
  2. fundament Porozumienia Bez Przemocy
  3. język „szakala” i język „żyrafy”
 • Przeanalizują:
  1. dlaczego ludzie tracą kontakt z własną współczującą naturą, tak że dopuszczają się przemocy i wyzyskiwania innych
  2. jaka właściwość pozwala niektórym ludziom pozostać w kontakcie z własną współczującą naturą nawet w okolicznościach, które wystawiają ich na najcięższe próby
  3. konstrukcje komunikatów typu „ty” i typu „ja”
 • Zaplanują:
  1. sposoby komunikowania się w różnych sytuacjach pedagogicznych z zastosowaniem Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication)

PROGRAM:

 1. Czym jest NVC  
 • istota współczującej natury człowieka
 • rola języka i sposobu, w jaki posługujemy się słowami
 • definicję Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication)
 • język „żyrafy” a język „szakala”
 • rola nawyków w komunikacji interpersonalnej

2. Język i słowa – fundament porozumienia bez przemocy.

 • komunikacja typu „ty” a komunikacja typu „ja”
 • konstrukcja komunikatu asertywengo
 • konstrukcja komunikatu typu FUKO
 • mówienie w swoim imieniu
 • mówienie zrozumiałym językiem

3. Metody komunikacji z dzieckiem –zastosowanie komunikacji NVC w praktyce

o analiza i przekształcanie języka „szakala” na język „żyrafy”

o formułowanie komunikatów typu „ja”

o  formułowanie komunikatów typu FUKO

4. Zakończenie

Praktyczne wskazówki i ćwiczenia:

  • podsumowanie szkolenia
  • analiza oczekiwań uczestników szkolenia po szkoleniu
  • refleksje poszkoleniowe
  • pożegnanie uczestników szkolenia

⌚Czas szkolenia: 3 godziny zegarowe.

🎥 Szkolenie online jest nagrywane.

🧾 Cena:  W  zależności od ilości uczestników oraz formy szkolenia.

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.