WWR – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ADRESACI: Nauczyciele szkół, przedszkoli, Specjaliści WWRDz, Opiekunowie żłobkowi,  pedagodzy i inni zainteresowani.

CEL SZKOLENIA: Poznanie podstaw prawnych funkcjonowania WWRDz, ich interpretacja i funkcjonalne zastosowanie; Metody pracy z małym dzieckiem

KORZYŚCI:

 • Poznają podstawy prawne, ich interpretację i zastosowanie
 • Przeanalizują 5 głównych zadań wynikających z Rozporządzenia
 • Zaplanują pracę z dzieckiem od zdiagnozowania, poprzez skonstruowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania do podjęcia skutecznych oddziaływań.

PROGRAM:

 • Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Analiza i interpretacja obowiązujących aktów prawnych
 • Diagnoza funkcjonalna Efektywna obserwacja
 • Narzędzia do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, m.in. PEP-R,KOPR, VB- Mapp, inne
 • IPWW-indywidualny program wczesnego wspomagania. Konstruowanie IPWW- cele, ćwiczenia, zadania
 • Ocena efektywności działań w ramach WWRDz Notowania, ocenianie postępów dziecka     
 • Metody i techniki pracy z małym dzieckiem. Ćwiczenia w obszarze komunikacji i sfery zachowania

Prowadzący: Pedagog specjalny, specjalista WWR, dyplomowany terapeuta stosowanej analizy zachowania, arteterapeuta. Z niesłabnącą energią od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi. Cel- by im było jak najlepiej z samymi sobą i innymi. Uczy w sposób funkcjonalny, czyli tego, czego potrzebuje TO dziecko, a nie podstawa programowa, przede wszystkim zachowań komunikacyjnych, radzenia sobie z emocjami i trudnościami w zachowaniu, umiejętności bycia optymalnie samodzielnym. Pracuje także z dziećmi, nauczycielami i specjalistami, wspierając ich w swoich rolach, zadaniach, powinnościach, upewniając w tym często co już robią i potrafią, żeby ciągle lubić być z dzieckiem

⌚Czas szkolenia: 3 – 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.