Przegląd statutu - weryfikacja, analiza i nowelizacja zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Szanowni Dyrektorzy!

Statut jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym, w oparciu o który funkcjonuje placówka oświatowa. Nieustanne nowelizacje prawa oświatowego niejednokrotnie wymuszają konieczność wprowadzania zmian, nowelizacji i weryfikacji w Statucie placówki.

Nasi eksperci przeanalizują, zweryfikują i znowelizują  zapisy zawarte w statucie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Otrzymasz gotowy,  zgodny z aktualnym stanem prawnym statut wraz z uchwałą Rady Pedagogicznej w terminie do 14 dni roboczych.

Jak to wygląda w praktyce?

  1. Zadzwoń lub wypełnij bezpłatny formularz wyceny statutu 👉
  2. Nasz ekspert dokona bezpłatnej analizy i wyceny.
  3. Skontaktujemy się celem przedstawienia oferty.
  4. Po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków rozpoczniemy proces weryfikacji, analizy i nowelizacji Twojego  statutu  zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
  5. Czas oczekiwania max. do 14 dni roboczych.
  6. Otrzymasz gotowy, poprawiony, zgodny z aktualnym stanem prawnym statut wraz z uchwałą Rady Pedagogicznej. 
  7.  Istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z ekspertem. 
  8. Faktura wystawiana jest w dniu zaakceptowania warunków.

 W przypadku pytań konakt:
📞 796-686-600
📩Mailowy: kontakt@eurekack.pl
🗨Messenger: widoczny w prawym dolnym rogu strony

Bezpłatna wycena przeglądu statutu.