Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to istotny temat związany z dobrostanem
przyszłych pokoleń. W dzisiejszym świecie, pełnym wyzwań i presji społecznej, zrozumienie tego
tematu ma kluczowe znaczenie.
Zachęcamy do podjęcia szkolenia w tej dziedzinie, ponieważ:

 • Podobnie jak zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne ma ogromny wpływ na ogólny stan bycia.
  Zdrowa psychika jest kluczowa dla osiągnięcia pełnego potencjału życiowego, osiągnięcia celów
  i satysfakcji z życia.
 • Wiele zaburzeń psychicznych ma swoje korzenie w dzieciństwie lub wczesnej młodości. Właśnie
  wtedy mają miejsce istotne etapy rozwoju mózgu i osobowości, dlatego właściwa opieka i
  profilaktyka w tym okresie może znacząco wpłynąć na przyszłe zdrowie psychiczne.
 • Statystyki wskazują na narastający problem zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.
  Wpływa na to wiele czynników, takich jak presja szkolna, wpływ mediów społecznościowych,
  brak wsparcia emocjonalnego czy trudności w radzeniu sobie ze stresem.
 • Im wcześniej problemy zdrowia psychicznego zostaną zidentyfikowane i rozpocznie się
  interwencja, tym większe szanse na skuteczną terapię i poprawę. Właśnie dlatego edukacja i
  świadomość wśród rodziców, nauczycieli i opiekunów jest niezwykle ważna.
 • Mówienie o zdrowiu psychicznym otwarcie i bez stygmatyzacji przyczynia się do zmiany kultury
  i podejścia społecznego otwierając drogę potrzebującym do uzyskania wsparcia.
 • Odpowiednia opieka nad zdrowiem psychicznym wspiera rozwój zdolności emocjonalnych i
  społecznych, co z kolei ma wpływ na relacje interpersonalne, sukcesy szkolne, a w przyszłości
  również zawodowe.

ADRESACI: nauczyciele, rodzice, opiekunowie oraz wszyscy pracownicy zaangażowani w edukację i opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Celem głównym tego szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy, narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozpoznawania, profilaktyki oraz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu zdrowia psychicznego w tym okresie życia oraz umożliwienie uczestnikom efektywnego działania w
sytuacjach związanych z problemami zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zrozumienie Problemów: Poznanie głównych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży oraz zrozumienie ich źródeł.
2. Rozpoznawanie Objawów: Nauka identyfikowania wczesnych objawów problemów
zdrowia psychicznego u uczniów.
3. Komunikacja i Wsparcie: Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w relacji
nauczyciel-uczeń oraz zdolności oferowania wsparcia emocjonalnego.
4. Praktyczne Narzędzia: Opanowanie konkretnych narzędzi i strategii umożliwiających
promowanie zdrowia psychicznego w praktyce szkolnej.
5. Tworzenie Przyjaznego Środowiska: Nabycie umiejętności kreowania środowiska
szkolnego wspierającego zdrowie psychiczne uczniów.
6. Współpraca z Rodzicami: Nauka skutecznej komunikacji z rodzicami na temat zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
7. Redukcja Stygmatyzacji: Zrozumienie skutków stygmatyzacji i sposobów jej ograniczenia
w szkole i społeczności.
8. Wczesna Interwencja: Rozwinięcie umiejętności wczesnego reagowania na problemy
zdrowia psychicznego w celu zapewnienia skutecznej pomocy.
9. Kreowanie Świadomości Społecznej: Wykształcenie uczestników w roli ambasadorów
zdrowia psychicznego w swojej społeczności.

KORZYŚCI: Szkolenie pozwala zrozumieć znaczenie zdrowia psychicznego w rozwoju dzieci i młodzieży, podnosząc ogólną świadomość problemów związanych z ich dobrostanem emocjonalnym.
Uczestnicy dowiadują się, jak rozpoznawać wczesne oznaki problemów zdrowia psychicznego,
umożliwiając szybką interwencję i wsparcie. Szkolenie dostarcza narzędzi i strategii, które
pozwalają nauczycielom, rodzicom i opiekunom lepiej wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie
z emocjami i trudnościami. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy są w stanie wcześnie
identyfikować problemy i zapewnić wsparcie, co z kolei zwiększa szanse na skuteczną terapię.
Działania uczestników szkolenia mogą wpłynąć na kulturę szkolną i społeczność, tworząc
środowisko bardziej otwarte i wspierające dla zdrowia psychicznego młodzieży.

PROGRAM:

Zrozumienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
1. Definicje i kluczowe pojęcia związane z zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.
2. Zaburzenia zdrowia psychicznego występujące wśród dzieci i młodzieży: trendy i statystyki.
3. Rola nauczycieli w promowaniu zdrowia psychicznego wśród uczniów.
4. Identyfikowanie czynników ryzyka związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego wśród
dzieci i młodzieży.
5. Czynniki chroniące zdrowie psychiczne młodzieży przed negatywnymi wpływami.
6. Identyfikowanie wczesnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego u uczniów.
7. Przykłady zachowań i zmian, na które warto zwrócić uwagę. Wpływ zdrowia psychicznego na
efektywność nauki, zachowanie i relacje uczniów.
8. Dlaczego wsparcie zdrowia psychicznego jest równie ważne jak wsparcie edukacyjne.


Szkoła jako środowisko wspierające zdrowie psychiczne młodzieży
1. Rola szkoły w promowaniu zdrowia psychicznego: Aktualne uwarunkowania prawne i
społeczne.
2. Kreowanie środowiska przyjaznego zdrowiu psychicznemu uczniów.
3. Wpływ nauczycieli i pracowników szkoły na dobrostan emocjonalny uczniów.


Praktyczne podejście do ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego młodzieży
1. Model wsparcia uczniów w dziedzinie zdrowia psychicznego: Tworzenie spójnego systemu
wsparcia
2. Wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych w relacji nauczyciel-uczeń. Informacje jak
reagować na zachowania uczniów.
3. Sposoby dostarczania wsparcia emocjonalnego uczniom w trudnych sytuacjach.
4. Skuteczne narzędzia i strategie nauczycieli do promowania zdrowia psychicznego w praktyce
szkolnej.
5. Jak pomagający mogą o siebie zadbać.
6. Studia przypadków: Konkretna realizacja działań ochrony zdrowia psychicznego w szkole.

WYKŁADOWCA: Psycholog o specjalności klinicznej, edukator oraz trener umiejętności społecznych. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz w Fundacji Pandora prowadząc wsparcie psychologiczne, konsultacje psychoonkologiczne oraz diagnozę psychologiczną. Wcześniejsze doświadczenia na stanowisku psychologa zdobywała pracując z seniorami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym usprawniając funkcje poznawcze i udzielając wsparcia emocjonalnego pacjentom, w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci w spektrum autyzmu oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Słuchaczka studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” prowadzonych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i organizowanych przez Collegium Medicum UJ. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz trenerów umiejętności społecznych. Oferuje pomoc psychologiczną dla młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem rozwiązań opracowanych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz opartych na trzeciej fali (ACT, DBT, FAP). Posiada doświadczenie w pracy konsultacyjnej w zakresie kryzysów życiowych i zaburzeń psychicznych.

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia – online czy stacjonarnie z przyjazdem do placówki.

Koszt zawiera: 

 • Pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.