Jak ciekawie prowadzić zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej - TIK?

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele wykorzystujący lub chcący wykorzystać na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) oraz korzystający z tablicy interaktywnej.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystania materiałów multimedialnych i edukacyjnych dostępnych w internecie.

KORZYŚCI: Zgodnie z priorytetem MEN na rok szk. 23/24 nauczyciele, pedagodzy 

 • udoskonalą warsztat umiejętności cyfrowych, (m.in. poprawne metodycznie wykorzystają narzędzia i materiały dostępne w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji);
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z technologią informacyjno-komunikacyjną  jako doskonałą formę na prowadzenie lekcji i terapii uczniów z spe
 • Praca z urządzeniami ekranowymi w grupie przedszkolnej – przykłady rozwiązań, zastosowanie na etapie S/A/M według koncepcji SAMR.
 • Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci z wykorzystaniem robotów programowanych manualnie (SuperDoc, Photon, Ozobot).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przegląd sposobów na pracę na gotowych zasobach edukacyjnych znalezionych w sieci;
 2. Jak stworzyć scenariusz lekcji aby była ona ciekawa i interesująca dla ucznia?
 3. Jak stworzyć własne interaktywne plansze, mini gry i quizy?
 4. Prezentacja najpopularniejszych, darmowych zasobów edukacyjnych
 5. Wykorzystanie TIK w edukacji i terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

⌚Czas szkolenia: 34h dydaktyczne 

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia – online czy stacjonarnie z przyjazdem do placówki.

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.