Źródło wiedzy

Aktualności oświatowe.

Niebieska karta

Ustawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka – czyli do
15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.

Czytaj więcej
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - szkolenia dla nauczycieli

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Stres, niska samoocena wśród dzieci i młodzieży – to palące problemy w polskich szkołach. Dziś Minister Edukacji Barbara Nowacka rozmawiała na ten temat z podróżniczką i działaczką społeczną Martyną Wojciechowską oraz przedstawicielkami Fundacji UNAWEZA. Ekspertki przedstawiły wyniki raportu „#MłodeGłowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.”

Czytaj więcej
Ocena pracy nauczyciela - rady pedagogiczne

Nowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela.

Mocą ustawy z 5 sierpnia 2022 r.  o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, który określa procedurę oceniania nauczycieli. Szczegółowe kryteria, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego, zostały natomiast określone
w nowym rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 roku.

Czytaj więcej