Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu

ADRESACI: Nauczyciele przedszkolni, specjaliści WWRDz, opiekunowie żłobkowi

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności do efektywnej pracy z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu

KORZYŚCI:

 • Poznają specyfikę funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu
 • Potrafią ustalić potrzeby dziecka i odpowiedzieć na nie
 • Skonstruują IPET dla małego dziecka
 • Poznają techniki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

PROGRAM:

 • Spektrum autyzmu czyli.. – Przełożenie na język praktyczny diagnozy i zaleceń z PPP
 • Diagnoza funkcjonalna – Określenie potrzeb dziecka i kierunków pracy z dzieckiem na terenie przedszkola
 • IPET – indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny – Konstruowanie IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu- określenie istotnych celów i sposobów realizacji
 • Ocena efektywności działań  – Notowania, ocenianie postępów dziecka     
 • Metody i techniki pracy z małym dzieckiem – Ćwiczenia w obszarze komunikacji, funkcjonowania społecznego i samoobsługi
 • Formy/metody i techniki pracy: wykład w oparciu o prezentację
 • Wykaz materiałów pomocniczych
 • Warunki ukończeniaaktywny udział w szkoleniu 
 • Ewaluacja – narzędziaarkusz oceny szkolenia
 • Wykaz materiałów dla uczestnika– materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej

⌚Czas szkolenia: 3 – 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.