Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną – profilaktyka trudności w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci

Podczas szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę o składowych inteligencji emocjonalnej i sposobach oddziaływania na ich rozwój, a także poznają formy i metody pracy sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu dzieci. Dzięki rozbudowanej części praktycznej zwiększą umiejętności planowania własnej pracy wychowawczej  nastawionej na wspieranie  rozwoju społeczno-emocjonalnego.

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie umiejętności planowania i tworzenia oddziaływań rozwijających funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dzieci przez zabawę.
Poznanie zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną stanowiących wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz profilaktykę trudnych zachowań.

PROGRAM:

  • Składowe inteligencji emocjonalnej
  • Tworzenie warunków do bezpiecznego rozwoju
  • Konstruowanie gier i zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną
  • Kompetencje emocjonalne i społeczne, jak kształtować i wzmacniać umiejętności społeczne dzieci
  • Mój “zasobnik” jako nauczyciela (postawa, strategie zachowania, tworzenie sytuacji społecznych)
  • Przykładowe gry i zabawy oddziałujące na rozwój poszczególnych kompetencji
  • Tworzenie własnych narzędzi

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.