Zabawy ruchowe z nietypowymi przedmiotami rozwijające dużą motorykę dziecka

ADRESACI: Nauczyciele przedszkoli,  inni zainteresowani

CELE SZKOLENIA:

 • Nauczyciel:

  1. Pozna zabawy i ćwiczenia o charakterze użytkowym i kształtującym realizowane w przedszkolu
  2. Ułoży zestaw ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych zgodnie z metodyką wychowania fizycznego w przedszkolu
  3. Doświadczy różnych zabaw ruchowych z taśmą sensoryczną, chustą animacyjną, balonami i laykrą
  4. Wykorzysta proste przedmioty takie jak gazety, folie, woreczki, packi- rakietki do   zabaw ruchowych

PROGRAM:

 1. Rodzaje zabaw ruchowych w przedszkolu
 2. Ćwiczenia poranne, zestawy zabaw ruchowych , ćwiczenia gimnastyczne
 3. Zabawy ruchowe z taśmami gumowymi,  chustą animacyjną, balonami i laykrą,
 4. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet, folii oraz pacek- rakietek

PROWADZĄCY: Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

⌚Czas szkolenia: 3 – 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.