Pokazywane wierszyki, czyli jak rozwijać pamięć, mowę i sprawność manualną dziecka

ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz inne osoby zainteresowane pracujące z dziećmi

CELE GŁÓWNE:

 • poznanie sposobów rozwijania sprawności manualnej małego dziecka poprzez zabawę
 • repertuar nowych wierszyków rozwijających pamięć i myślenie dziecka
 • wzbogacenie metod rozwijających mowę dziecka

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Wzbogaci swój repertuar wierszyków

 • Pozna sposoby ich rytmizowania i pokazywania

 • Doświadczy zabaw z instrumentami i przedmiotami ilustrującymi treść wierszyków

 • Pozna sposób organizacji Korowodu Pokazywanych Wierszyków do pracy z dziećmi

PROGRAM:

 • aktywna nauka  wierszyków  poprzez wykorzystanie ruchów, gestów i muzyki
 • Wykorzystanie instrumentów w ilustrowaniu słów
 • Zabawy głoskami, sylabami i słowami
 • Obrazki i piktogramy w wierszach i opowiadaniach
 • Wyliczanki – rymowanki czyli jak bawić się mową
 • „Korowód Pokazywanych Wierszyków” w codziennej pracy z dziećmi
 • metodologia
 • rytmizacja mowy z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych
 • zabawy ruchowe i pląsy
 • manipulowanie różnymi przedmiotami: folia, kamyki, patyki, kostki, koraliki itp

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.