Jak rozpoznać przemoc domową i reagować na nią? Obowiązki pracowników oświaty: regulacje prawne i dobre praktyki.

Przemoc wobec dziecka – to trudny i bolesny problem, z którym w swojej pracy może zetknąć się każdy pracownik szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej. Obowiązkiem moralnym i prawnym każdego dorosłego człowieka jest zareagowanie na przemoc i zgłoszenie jej do odpowiednich służb. Jednak to pracownicy oświaty (wszyscy, nie tylko personel pedagogiczny) ze względu na swoje kontakty z dziećmi i ich rodzinami mają szczególne możliwości ujawniania i przeciwdziałania przemocy. W związku z tym polskie prawo nakłada na osoby zatrudnione w placówkach oświatowych konkretne obowiązki, które zostaną przedstawione w ramach tego szkolenia.

Adresaci: Szkolenie kierujemy do wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także do osób spoza kadry pedagogicznej.

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do zrozumienia i wdrożenia procedur ochrony małoletnich oraz nowych obowiązków dyrektorów szkół/placówek związanych z procedurami „Niebieskiej Karty”. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

– znał mechanizmy psychologiczne przemocy w rodzinie,

– potrafił rozpoznać symptomy sugerujące przemoc wobec dziecka,

– znał obowiązki prawne i kompetencje pracowników oświaty w zakresie interweniowania w przypadkach przemocy w rodzinie,

– potrafił podjąć działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”,

– znał instytucje, w których może uzyskać fachowe wsparcie związane z interwencją oraz źródła umożliwiające pogłębianie wiedzy.

PROGRAM:  

 • Definicja  przemocy i jej rodzaje.
 • Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie symptomów krzywdzenia.
 • Więź  jako czynnik chroniący .
 • Pozabezpieczne style przywiązania a zjawisko przemocy w rodzinie.
 • Rodzaje i  znaczenie granic w wychowaniu dziecka.
 • Przykłady naruszania granic w  komunikacji z dzieckiem.
 • Pojęcie i formy przemocy wobec dzieci .
 • Rozpoznawanie  symptomów przemocy u dzieci 
 • Jak reagować na stwierdzoną przemoc.
 • Przepisy KPK o przemocy wobec dziecka.
 • Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
 • Jak rozmawiać z dzieckiem gdy ujawnia ono fakt doświadczania

⌚Czas szkolenia: 34h dydaktyczne

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia.

Koszt zawiera: 

🎥 Nagranie 

 • Pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.