Praca nauczyciela/wychowawcy – specjalista od relacji i trudnych sytuacji w klasie/grupie

Podczas szkolenia nauczyciele otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju oraz tworzenia warunków do integracji klasy/grupy. Ponadto, przez przykłady i propozycje działań zwiększą własne umiejętności prowadzenia zajęć, zabaw i aktywności podnoszących poziom zaufania i integrację w klasie, co w sposób bezpośredni przekłada się na jakość procesu uczenia się.

ADRESACI: Nauczyciele przedszkolni, Nauczyciele szkół podstawowych, średnich, wychowawcy klasy i świetlicy szkolnej

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Uczestnicy poznają dynamikę procesu grupowego i potrafią wykorzystywać wiedzę o nim do procesów integracji klasy oraz stworzą zestaw narzędzi do rozwijania relacji w klasie.

PROGRAM:

Proces grupowy – przyjaciel wychowawcy klasy: Jak w praktyce wykorzystywać wiedzę o rolach grupowych i zarządzać dynamiką procesu grupowego w klasie

Bądźmy dla siebie dobrzy: Strategie zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju (m.in. wywoływanych przez długotrwałą izolację społeczną podczas pandemii czy poczucie zagrożenia konfliktem zbrojnym)

Profilaktyka i formy wsparcia uczniów z trudnościami w obszarze emocjonalnym i społecznym

Apteczka Wsparcia Wychowawcy: Narzędzia integracji zespołu klasowego

⌚Czas szkolenia: 3h zegarowe

🧾 Cena:  już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

  • Koszt zawiera:

    • Imienne zaświadczenia dla uczestników zgodnie z rozporządzeniem MEiN oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

    „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia.

    Zaświadczenie stanowi pisemne potwierdzenie udziału określonej osoby w szkoleniu. Wydawany dokument spełnia wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu MEiN.

    • Faktura wystawiana jest elektronicznie po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.