Odpowiedzialność prawna nauczycieli w świetle najnowszych zmian w prawie.

W wyniku przeprowadzonych nowelizacji Karty Nauczyciela, zarówno nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, jak i w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (tzw. placówki niepubliczne), ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym art. 6 Karty Nauczyciela (dalej: „KN”) i odpowiedzialność za uchybienia przeciwko porządkowi i organizacji pracy.

Reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej obejmują osoby mające status pracownika pedagogicznego niezależnie od wymiaru i formy zatrudnienia oraz stopnia awansu zawodowego.

Zakwalifikowanie naruszenia do danej kategorii odpowiedzialności należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej i niesie ze sobą konsekwencje prawne.

ADRESACI:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy dot. rodzajów i zakresu odpowiedzialności prawnej nauczycieli w związku w wykonywaniem obowiązków.

KORZYŚCI, UCZESTNICY:

  • Poznają przepisy prawa oświatowego w zakresie odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
  • Przeanalizują zasady odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
  • Poznają praktyczne przykłady naruszeń obowiązków skutkujących możliwością wyciągnięcia odpowiedzialności prawnej.

PROGRAM:

1.

Odpowiedzialność prawna

Wybrane zagadnienia z prawa karnego , pracy oraz innych ustaw (odpowiedzialność karna, pracownicza)

2.

Odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna

Naruszenia dyscypliny, odpowiedzialność materialna,  prawo wykroczeń – przykłady

3.

Bezpieczeństwo w szkole, przemoc, procedura NK, procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Min. wtargnięcie napastnika do szkoły, demoralizacja, fazy procedury Niebieskiej karty.

⌚Czas szkolenia: 2,5-3 h zegarowe

💰Cena:  już od 1600 zł brutto
(w zależności od ilości osób i formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie elektronicznej faktury do 14 dni.
Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.