KALENDARZ SZKOLEŃ

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Dziękujemy! Z przyjemnością potwierdzamy przyjęcie Twojego zgłoszenia 🙂 Szczegóły wysłaliśmy na twojego maila. (W przypadku nieotrzymania prosimy o sprawdzenie spamu lub kontakt📞796 686 600) Otrzymujesz

Czytaj więcej »

🚩Terapia Ręki.

🚩Terapia ręki. Szkolenie nadaje kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki ADRESACI: szkolenie jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących

Czytaj więcej »

BHP dla nauczycieli.

BHP dla nauczycieli. PROGRAM: 1. Wprowadzenie do BHPa. Cele i znaczenie BHPb. Obowiązki pracodawcy i pracownikac. Organizacja i zarządzanie BHP w szkole 2. Zagrożenia w

Czytaj więcej »
Niebieska karta
Aktualności
admin

Ustawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka – czyli do
15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.

Czytaj więcej »
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - szkolenia dla nauczycieli
Aktualności
admin

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Stres, niska samoocena wśród dzieci i młodzieży – to palące problemy w polskich szkołach. Dziś Minister Edukacji Barbara Nowacka rozmawiała na ten temat z podróżniczką i działaczką społeczną Martyną Wojciechowską oraz przedstawicielkami Fundacji UNAWEZA. Ekspertki przedstawiły wyniki raportu „#MłodeGłowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.”

Czytaj więcej »
Ocena pracy nauczyciela - rady pedagogiczne
Aktualności
admin

Nowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela.

Mocą ustawy z 5 sierpnia 2022 r.  o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, który określa procedurę oceniania nauczycieli. Szczegółowe kryteria, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego, zostały natomiast określone
w nowym rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 roku.

Czytaj więcej »
Aktualności - szkolenia dla nauczycieli
Aktualności
admin

Raport RPD: Dzieci optymistyczniej oceniają szkołę niż ich rodzice.

Co piąty uczeń negatywnie ocenia swoją szkołę. To lepiej niż ich rodzice – z funkcjonowania oświaty niezadowolonych jest aż połowa rodziców uczniów. Matki są większymi pesymistkami niż ojcowie, nie ma zaś przy takich ocenach większego znaczenia miejsce zamieszkania rodziców, ich wiek czy status materialny.

Czytaj więcej »

Pomysł na niespodziewane zastępstwo.

Pomysł na niespodziewane zastępstwo. Podczas webinaru zostaną przedstawione pomysły na „awaryjne” zastępstwa po to, by nauczyciel mógł dostosować te propozycje do danej klasy. ADRESACI: Dyrektorzy,

Czytaj więcej »

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OŚWIATYSZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY ZALECA SIĘ POWTARZAĆ NIE RZADZIEJ NIŻ CO 2-3 LATA Podstawa prawna – ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji

Czytaj więcej »

Stare i nowe zabawy wierszykowo-paluszkowe

Stare i nowe zabawy wierszykowo-paluszkowe ADRESACI: Nauczyciele przedszkoli,  inni zainteresowani CELE SZKOLENIA: Nauczyciel: Dowie się o znaczeniu zabaw wierszykowo-paluszkowych Zilustruje treść wierszyków ruchem i układem swoich

Czytaj więcej »

Ciekawa lekcja wychowawcza….czyli jaka?

Ciekawa lekcja wychowawcza….czyli jaka? Podczas webinaru podsuniemy pomysły na realizację treści wychowawczych w miłej i sympatycznej formie. ADRESACI: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj więcej »

Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym.

Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym Kiedy dziecko zaczyna przejawiać zainteresowanie sferą seksualną, rodzice i opiekunowie często reagują niepokojem. Zupełnie niepotrzebnie. Rozwój seksualny trwa od narodzin

Czytaj więcej »

Weryfikacja statutu oferta

Przegląd statutu – weryfikacja, analiza i nowelizacja zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Szanowni Dyrektorzy! Statut jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym, w oparciu o który funkcjonuje placówka

Czytaj więcej »

masz jakieś pytanie?
skontaktuj się z nami!