Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela i jego wpływ na podniesienie jakości kształcenia w szkole.

Jednym z ważniejszych aspektów pracy nauczyciela jest odpowiedni dobór narzędzi sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności uczniów. Świadome i umiejętne korzystanie z pomiaru dydaktycznego pozwala na zdobycie informacji dotyczących efektów uzyskanych przez uczniów w odniesieniu do wymagań programowych, jak również służy ewaluacji oraz ewentualnej modyfikacji pracy nauczyciela. Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym pomiaru dydaktycznego w pracy nauczyciela i jego wpływie na podniesienie efektowności kształcenia w szkole.

ADRESACI: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CELE:

1. Usystematyzowanie zagadnień dotyczących pomiaru dydaktycznego i jego rodzajów.

2. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej rodzajów zadań testowych i zasad ich konstruowania.

3. Skonstruowanie przykładowego testu wraz z kluczem i schematem punktowania.

4. Analiza jakościowa i ilościowa wyników testu – omówienie na przykładzie.

PROGRAM:

1. Pomiar dydaktyczny i jego rodzaje oraz podstawowe właściwości pomiaru dydaktycznego – usystematyzowanie zagadnień.

2. Zadania testowe stosowane w pomiarze dydaktycznym i ich rodzaje – omówienie na przykładach.

3. Przygotowanie przykładowego testu wraz z kluczem odpowiedzi i schematem punktowania.

4. Instrukcja przeprowadzenia analizy jakościowej i ilościowej oraz sporządzenia raportu z pomiaru dydaktycznego.

5. Pomiar dydaktyczny i jego wpływ podnoszenie efektywności kształcenia.

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia online czy stacjonarnie.

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Zadzwoń i ustal szczegóły 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.