Indywidualne wsparcie w przygotowaniu do konkursu na dyrektora szkoły/przedszkola.

📆 Termin: Do ustalenia

💻 Forma: Online na żywo

🕔 Czas trwania: Do ustalenia

🧾 Cena: 850 zł 

Ekspert:
Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk –
 dyrektor EUREKA Centrum Kształcenia, trener oświaty, mentor i coach. Specjalizuje się w prawie oświatowym, metodyce nauczania i educoachingu. Posiada w tym zakresie wszechstronne kompetencje poparte doświadczeniem zawodowym – nauczyciel dyplomowany, polonistka, wieloletni dyrektor szkoły oraz wizytator w kuratorium oświaty. Wykładowca akademicki UMCS w Lublinie i prelegentka konferencji oświatowych. Edukacja jest jej pasją – od lat wspiera nauczycieli oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w rozwijaniu ich potencjału dydaktycznego, merytorycznego i mentalnego.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne pytania i prośby, przygotowaliśmy prestiżową ofertę – możliwość indywidualnego wsparcia w przygotowaniu do konkursu na dyrektora szkoły/przedszkola.

Korzyści:

– możliwość indywidualnego przygotowania pod okiem eksperta – doświadczonego dyrektora i wizytatora;

– wsparcie merytoryczne i organizacyjne przez cały okres współpracy;

– konsultacje dotyczące dokumentacji formalnej oraz przygotowania do wystąpienia przed komisją konkursową;

– pewność, że będziesz doskonale przygotowany do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

Oferta zawiera:

  1. Szkolenie mentoringowe online dotyczące kwestii formalno-prawnych prowadzone przez naszego eksperta.
  2. Wsparcie merytoryczne i redakcyjne podczas opracowania uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola.
  3. Analizę formalną dokumentacji przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora.
  4. Rozmowę symulującą spotkanie z komisją konkursową – prezentacja uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola oraz odpowiedź na przykładowe pytania komisji konkursowej.

Formularz kontaktowy