Read more about the article Ustawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich.
Szkolenie dla nauczycieli - niebieska karta

Ustawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka - czyli do 15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.

Czytaj dalejUstawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich.
Read more about the article Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Aktualności - Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - rady pedagogiczne

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Stres, niska samoocena wśród dzieci i młodzieży – to palące problemy w polskich szkołach. Dziś Minister Edukacji Barbara Nowacka rozmawiała na ten temat z podróżniczką i działaczką społeczną Martyną Wojciechowską oraz przedstawicielkami Fundacji UNAWEZA. Ekspertki przedstawiły wyniki raportu „#MłodeGłowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.”

Czytaj dalejZdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Read more about the article Awans zawodowy nauczycieli – nowelizacja przepisów i regulacje przejściowe.
Szkolenie dla nauczycieli - awans zawodowy dla nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli – nowelizacja przepisów i regulacje przejściowe.

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli, które znacznie modyfikują ścieżkę zawodową nauczyciela, pozostawiając dwa stopnie awansu: nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zmiany dotyczą także oceny pracy nauczyciela i jej powiązania ze ścieżką awansu zawodowego.

Czytaj dalejAwans zawodowy nauczycieli – nowelizacja przepisów i regulacje przejściowe.
Read more about the article Nowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela.
szkolenie dla nauczycieli - rady pedagogiczne

Nowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela.

Mocą ustawy z 5 sierpnia 2022 r.  o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w art. 6a ustawy - Karta Nauczyciela, który określa procedurę oceniania nauczycieli. Szczegółowe kryteria, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego, zostały natomiast określone w nowym rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 roku.

Czytaj dalejNowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela.
Read more about the article Raport RPD: Dzieci optymistyczniej oceniają szkołę niż ich rodzice.
szkolenia dla nauczycieli

Raport RPD: Dzieci optymistyczniej oceniają szkołę niż ich rodzice.

Co piąty uczeń negatywnie ocenia swoją szkołę. To lepiej niż ich rodzice - z funkcjonowania oświaty niezadowolonych jest aż połowa rodziców uczniów. Matki są większymi pesymistkami niż ojcowie, nie ma zaś przy takich ocenach większego znaczenia miejsce zamieszkania rodziców, ich wiek czy status materialny.

Czytaj dalejRaport RPD: Dzieci optymistyczniej oceniają szkołę niż ich rodzice.