Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Aktualności oświatowe

Stres, niska samoocena wśród dzieci i młodzieży – to palące problemy w polskich szkołach. Dziś Minister Edukacji Barbara Nowacka rozmawiała na ten temat z podróżniczką i działaczką społeczną Martyną Wojciechowską oraz przedstawicielkami Fundacji UNAWEZA. Ekspertki przedstawiły wyniki raportu „#MłodeGłowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.”

Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce jest zła – wynika z raportu „Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. W czasie spotkania w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały omówione wyniki raportu oraz wskazane największe problemy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

– Zdajemy sobie sprawę z ogromnych wyzwań. Będziemy robić wszystko, by sytuacja poprawiła się – powiedziała ministra Barbara Nowacka. Z przedstawionego przez Martynę Wojciechowską i Fundację UNAWEZA raportu wynika, że uczniowie i uczennice mają problem z niską samooceną, nie radzą sobie ze stresem, co przekłada się na alarmujące dane statystyczne dotyczące liczby prób samobójczych. Dzięki wymianie doświadczeń i konsultacjom z ekspertami możliwe będzie podjęcie odpowiednich działań.

Polecamy szkolenia nawiązujące do artykułu: