Depresja, samookaleczanie i myśli samobójcze. Jak reagować i pomagać dzieciom i uczniom w kryzysie.

Czy powinniśmy bić na alarm? – o depresji dzieci i młodzieży w Polsce.

Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw dzieci i młodzieży Do tego wielu rodziców i pedagogów z ogromnym lękiem obserwuje problem samookaleczeń wśród nastolatków.

Jak wygląda stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce?
Co możemy zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom?

ADRESACI: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic, rady pedagogiczne.

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysu psychicznego.

KORZYŚCI:

  • Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat depresji, myśli samobójczych i samookaleczeń.
  • Będą wiedzieli w jaki sposób pomóc uczniom znajdującym się w kryzysie psychicznym.

PROGRAM:

1. Depresja – czym jest depresja

 • Objawy depresji
 • Jak odróżnić depresję od stanu przygnębienia
 • Jak się leczy depresję
 • Czego nie robić wobec osób z depresją
 • Jak wspomóc osoby z depresją

2. Myśli samobójcze – przyczyny myśli samobójczych.

Co robić w przypadku myśli samobójczych (jak mogą pomóc rówieśnicy, jak mogą pomóc rodzice, jak mogą pomóc nauczyciele)

3. Samookaleczenia – skąd się biorą.

Jak reagować, gdy dowiemy się, że uczeń/uczennica dokonuje samookaleczeń

Wykaz materiałów dla uczestnika:
– materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej/prezentacja ze szkolenia.

PROWADZĄCA: Psycholog o specjalności klinicznej, edukator oraz trener umiejętności społecznych. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz w Fundacji Pandora prowadząc wsparcie psychologiczne, konsultacje psychoonkologiczne oraz diagnozę psychologiczną. Wcześniejsze doświadczenia na stanowisku psychologa zdobywała pracując z seniorami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym usprawniając funkcje poznawcze i udzielając wsparcia emocjonalnego pacjentom, w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci w spektrum autyzmu oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Słuchaczka studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” prowadzonych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i organizowanych przez Collegium Medicum UJ. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz trenerów umiejętności społecznych. Oferuje pomoc psychologiczną dla młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem rozwiązań opracowanych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz opartych na trzeciej fali (ACT, DBT, FAP). Posiada doświadczenie w pracy konsultacyjnej w zakresie kryzysów życiowych i zaburzeń psychicznych.

⌚Czas kursu: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia – online czy stacjonarnie z przyjazdem do placówki.

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.

1. Podstawy teoretyczne TUS

- cel i założenia TUS
- oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
- instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

- rola prowadzących
- właściwy dobór do grup
- rozmowa wstępna z rodzicem
- rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
- wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

- struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
- tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
- konstruowanie wzmacniających komunikatów
- praca z emocjami dziecka
- praca  z trudnymi zachowaniami
- współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

- planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
- przygotowywanie materiałów na zajęcia
- przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

This will close in 20 seconds

1. Wprowadzenie
- Definicja i znaczenie umiejętności społecznych.
- Zadania rozwojowe w poszczególnych fazach rozwoju społeczno-emocjonalnego.
- Czynniki wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny i zaburzenia.
- Przegląd programów Treningu Umiejętności Społecznych.

2. Organizacja zajęć
- Przygotowanie do zajęć TUS.
- Diagnoza uczestników i dobór do grup.
- Omówienie metod, technik i narzędzi używanych w TUS.
- Schemat typowej lekcji TUS.

3. Emocje
- Ćwiczenia na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych.

4. Komunikacja interpersonalna
- Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych.

5. Normy społeczne (1 godzina)
- Ćwiczenia na zrozumienie i stosowanie norm społecznych w różnych kontekstach.

6. Teoria umysłu
- Ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia perspektyw i intencji innych osób.

7. Samowiedza i samoświadomość
- Ćwiczenia na rozwijanie autoprezentacji i rozpoznawanie różnic oraz podobieństw międzyludzkich.

8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- Strategie zarządzania stresem i efektywnego rozwiązywania problemów.

9. Współpraca
- Ćwiczenia na budowanie efektywnej współpracy i rozwiązywanie konfliktów.

10. Asertywność
- Rozwój asertywności i rozumienie granic własnych i innych.

11. Podsumowanie kursu
- Przegląd nabytych umiejętności.
- Planowanie zastosowania umiejętności w praktyce edukacyjnej.
- Zbieranie feedbacku i ewaluacja kursu.

This will close in 20 seconds

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
podstawowe umiejętności społeczne
zaawansowane umiejętności społeczne
umiejętności emocjonalne
umiejętności alternatywne wobec agresji
umiejętności kontroli stresu
umiejętności planowania
Podstawy teoretyczne TUS

definicja TUS
zasady realizacji TUS
świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS

zasady tworzenia grup TUS
narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS

zasady konstruowania planu TUS
przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

cele główne i szczegółowe TUS
z poziomu wiedzy
z poziomu umiejętności
z poziomu wartości
cele wtórne TUS
podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS

zasady prowadzenia treningu TUS
wielkość grupy
czas realizacji
osoba prowadząca TUS
dobrowolność udziału
głody psychologiczne
rytuały (otwierający/zamykający)
kontraktowanie
cykl TUS
doświadczenie
refleksja poznawcza
generalizacja
cykl Kolba
doświadczenie
refleksja
teoria
praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS

wchodzenie w rolę
portfolio
analizowanie i rozwiązywanie problemów
stacje zadaniowe
mnemotechniki
uczenie się w małych grupach
projekt
wizualizacja
storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS

skillstreaming
uczenie incydentalne
social stories

This will close in 20 seconds

Scroll to Top

PROGRAM TUS (MK)

1. Podstawy teoretyczne TUS

 • cel i założenia TUS
 • oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
 • instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

 • rola prowadzących
 • właściwy dobór do grup
 • rozmowa wstępna z rodzicem
 • rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
 • wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

 • struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
 • tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
 • konstruowanie wzmacniających komunikatów
 • praca z emocjami dziecka
 • praca  z trudnymi zachowaniami
 • współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

 • planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
 • przygotowywanie materiałów na zajęcia
 • przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

6. Materiały dla uczestników (wersja elektroniczna):

 • KAMIENIE MILOWE
 • narzędzia TUS
 • przykładowy plan TUS
 • przykłady instrukcji
 • karty emocji
 • linki do filmów

Wykładowca: Monika Kolon: Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”