🚩Kurs Trenera TUS
Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Szczegółowe informacje o kursie:

🧾 Cena za kurs TUS online: 599 zł/os. 

🧾 Cena za kurs TUS Stacjonarnie: 850 zł/os. 
(koszt zawiera lunch i serwis kawowy)

⌚Godziny online i stacjonarnie:
I dzień: 9:00 – 14:45
II dzień: 9:00 – 14:45

Koszt zawiera: 

  • Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
  • Pakiet materiałów.

Dostępne edycje kursu TUS online i stacjonarnie:

Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia jest kursem doskonalącym i potwierdza nabycie kompetencji do prowadzenia zajęć jako Trener TUS z dziećmi i młodzieżą borykających się z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Uczestnicy: zyskają kompleksowe, profesjonalne i solidne podstawy praktyczne i teoretyczne umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć TUS, co przyczyni się do lepszego rozumienia i wsparcia rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów oraz na profesjonalne zarządzanie i dokumentowanie własnej pracy edukacyjnej. Zapoznają się z założeniami pracy grupowej oraz zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas kursu uczestnicy będą tworzyć zestaw narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako trener umiejętności społecznych (w tym propozycje tematów, zabaw, aktywności, przykłady instrukcji, komunikatów i sposobów motywowania dzieci do zmiany trudnych czy wręcz niebezpiecznych zachowań na bardziej akceptowane społecznie). 

ADRESACI:
Kurs TUS skierowany jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno-wychowawczych, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI) oraz innych zainteresowanych, którzy prowadzą lub będą prowadzić zajęcia jako trener TUS. 

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA
Zapoznanie nauczycieli z założeniami kursu TUS – Treningu Umiejętności Społecznych (zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć). Uczestnicy przygotują plan pracy grupy oraz zestaw pomysłów i materiałów do pracy własnej.

KORZYŚCI, UCZESTNICY:

  • Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru uczestników do grup treningu umiejętności społecznych.
  • Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych do danej grupy wiekowej oraz potrzeb dzieci.
  • Poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podczas zajęć.

METODOLOGIA: Kurs prowadzony będzie w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń praktycznych i dyskusji grupowych. Zastosowanie tych form zapewni uczestnikom maksymalne zaangażowanie oraz skuteczność przyswajania umiejętności.

ZAŚWIADCZENIA: Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu Trenera TUS I i II stopnia.

Uwagi:

  • Kursy online odbywają się na żywo na platformie ClickMeeting.
  • Nie trzeba niczego instalować. Dostęp do kursu jest poprzez link, który wysyłamy dzień przed szkoleniem na maila podanego w zgłoszeniu.
  • Możliwość konsultacji, zadawania pytań w trakcie kursu a także po szkoleniu.
  • Zaświadczenie Trenera TUS oraz materiały szkoleniowe są do pobrania w trakcie kursu i dodatkowo wysyłamy je po szkoleniu.
  • Faktury wystawiamy elektronicznie po kursie.

Kursy realizujemy również na zamówienie w dogodnym terminie online lub stacjonarnie w całej Polsce, zadzwoń 796686600

Prosimy o podawania w zgłoszeniach osobistych adresów mailowych do wysłania  linku na szkolenie,  zaświadczenia i materiałów szkoleniowych.

Uwaga!

Zapis na kurs jest potwierdzeniem udziału w wybranej edycji.

W związku z ograniczoną ilość miejsc prosimy o przemyślane zapisy!

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwość zamówienia  Kursu TUS w innym terminie online lub stacjonarnie w całej Polsce.

Koszt ustalamy indywidualnie 📞 796686600

Formularz zgłoszeniowy

Kurs Trenera TUS - Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia