Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego - Priorytet MEiN 2023/2024

Jednym z priorytetów MEiN na rok szkolny 2023/2024 jest :doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego;

Ocenianie wewnątrzszkolne to obszar działalności szkoły, który jest powodem największej
liczby skarg wnoszonych do kuratoriów oświaty przez rodziców. W wielu szkołach zapisy w
statutach są sprzeczne z prawem, a przyjęte rozwiązania nie realizują celów oceniania. Na
szkoleniu dowiesz się, jak prawidłowo opisać warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.

ADRESACI: Dyrektorzy i nauczyciele szkół publicznych.

KORZYŚCI:

Uczestnik szkolenia:

  • Zna podstawę prawną oceniania,
  • Wie na czym polega ocenianie w szkole
  • Ma świadomość celów oceniania
  • posługuje się właściwym nazewnictwem
  • Potrafi wykorzystać taksonomię do ustalenia poziomów wymagań,
  • Potrafi sformułować wymagania edukacyjne

PROGRAM:

1. Podstawa prawna oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Cele oceniania.
3. Informacja zwrotna w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
4. Taksonomia celów kształcenia.
5. Wymagania edukacyjne
6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
7. Ocenianie zachowania.
8. Najczęściej występujące błędy w zapisach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia online czy stacjonarnie.

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Zadzwoń i ustal szczegóły 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.