Metoda Carla Orffa i jej znaczenie w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Carl Orff był niemieckim kompozytorem, który opracował metodę wychowania muzycznego. Celem jest rozwijanie u dzieci poczucia rytmu. Podobnie jak przy metodzie Labana, główny akcent podczas ćwiczeń opartych na łączeniu ze sobą ruchu, muzyki i słowa położony jest na innowację i kreatywność. Według twórcy tej metody muzyka wywodzi się ze słowa. Dlatego dzieci rytmizują słowa, poprzez układanie do nich melodii. Ćwiczący klaszczą, tupią, skaczą do muzyki, a także same tworzą muzykę przy pomocy instrumentów.

ADRESACI: nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz inne osoby zainteresowane pracujące z dziećmi.

CEL SzKOLENIA: Poznanie głównych założeń systemu Carla Orffa opartego  na wychowaniu do muzyki przez zabawę 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Poznają podstawy systemu Carla Orffa
 2. Doświadczą zabaw oddechowych i zabaw związanych z rytmizacją mowy
 3. Włączą się w kanon rytmiczny i melodyczny
 4. Ułożą rytm z towarzyszeniem ostinata  rytmicznego
 5. Podejmą  ruch , rytm w  improwizacji ruchowo-rytmiczno-wokalnej
 6. Dobiorą własny tekst do podanego rytmu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Wprowadzenie do tematu:

 • kształcenie muzyczne poprzez zabawę,
 • rozwijanie muzykalności dzieci na zasadzie podobieństwa do etapów rozwoju kultury muzycznej ludzkości,
 • integracja muzyki, słowa i ruchu.

2.Rytmizowanie mowy. Echo rytmiczne. Ćwiczenia oddechowe:

 • Zabawy z imionami
 • Tuti frutti imion
 • „La lamto”-  rytm, gra, ruch
 • „Wszyscy mali, wszyscy duzi”
 • „Pajacyk”
 • „Balonik”, „Trzęsące ciało”, „Kanapa”, „Ściana”
 • „Maszyna dźwięków”

3.Kanon rytmiczny. Tworzenie rytmu z towarzyszeniem ostinata rytmicznego. Improwizacje ruchowo-rytmiczno-wokalne:

 • “Don-don”
 • “Hej jo”- kanon chiński
 • “Kokoleo ko”
 • “Gazetowy kanon”
 • “Nanuma”
 • “O kina daiko”-japońska piosenka o bebnach.
 • Etiuda instrumentów”
 • “Kropeczkowe kolory”
 • “Klip-klap”
 • “Alunellul”
 • “La la,la”
 • “Tak jak nikt do tej pory”

4.Dobieranie tekstów do podanych rytmów. Kontynuacja podobnego rytmu. Ruch, rym, rytm przy wybranych utworach muzycznych:

 • „Chcemy dziś bawić się”
 • „Wszystko jest kołem”
 • „Dziwna piosenka”
 • „Deszczyk”, „Deszczowa muzyka”, „Deszczowe instrumenty”
 • Etiuda ruchowa „Motyle

PROWADZĄCY: nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjnokompensacyjnej, oligofrenopedagogiki,  podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój  wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online czy stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.