📆 Termin: 25-26.05.2024 r. 

💻 Forma: online na żywo

🕔 I dzień 9:00 – 14:40
🕔 II dzień 9:00 – 14:40 

🧾 Cena: 599 zł/os. (Płatność po szkoleniu)

Koszt zawiera: 

  • Pakiet Materiałów szkoleniowych

📃Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3

💰Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Kurs TZA - Trening Zastępowania Agresji

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, nauczyciele ośrodków szkolno-wychowawczych, pedagodzy, logopedzi

CEL SZKOLENIA: Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji. Na szkoleniu będzie można poznać metody pracy z grupą dzieci, młodzieży lub dorosłych, którzy mają trudności w radzeniu sobie ze złością.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie
a. Zapoznanie, przedstawienie celów oraz ustalenie zasad pracy.

2. TUS
a. Podstawowe wprowadzenie do treningu umiejętności społecznych 
b. Ćwiczenie odgrywania ról
c. Trening modelowania część I i II.
d. Adaptacja TUS do pracy pedagogicznej, wykorzystanie ćwiczeń.

3. TZA
a. Wprowadzenie do Treningu kontroli złości
b. Ćwiczenia – identyfikowanie wyzwalaczy – świat zewnętrzny i wewnętrzny
c. Identyfikowanie sygnałów – kontakt z ciałem, wrażenia, Felt sanse
d. Używanie monitów i reduktorów
e. System nagród, wzmacnianie samooceny

4. TWM.
a. Wprowadzenie do Treningu wnioskowania moralnego
b. Wspólne podejmowanie moralnie zgodnych decyzji – ćwiczenia

5. EMPATIA
a. Znaczenie empatii i współczucia w treningu zastępowania agresji i pracy z podopiecznymi

6. Podsumowanie i zakończenie
a. Podsumowanie materiału
b. Dyskusja oraz odpowiedzi na wszelkie pytania.
c. Zakończenie szkolenia

Uwagi:

  • Szkolenie odbywa się na żywo, na platformie ClickMeeting
  • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
  • Możliwość konsultacji, zadawania pytań w trakcie kursu a także po kursie.
  • Link aktywacyjny wyślemy 1 dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie w dniu szkolenia.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych do wysłania linku na kurs oraz zaświadczenia i materiałów szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Kurs TZA - Trening Zastępowania Agresji