📆 Termin: 12.06.2024 r. (Środa)

💻 Forma: Online na żywo

🕔 Godzina: 9:00 – 12:00 

🧾 Cena: 350 zł/os. (Płatność 7-14 dni po szkoleniu)

Koszt zawiera: 

📚 Materiały szkoleniowe

📃Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3

Efektywne podsumowanie roku szkolnego 2023/2024. Wnioski i rekomendacje z nadzoru.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół.

Cele szkolenia:
1. Usystematyzowanie zagadnień dotyczących rocznego podsumowania pracy szkoły.
2. Wskazanie efektywnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie sporządzania
dokumentacji i przebiegu podsumowania roku szkolnego 2023/2024.

Program szkolenia:
1. Podsumowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa oświatowego.
2. Szczegółowy scenariusz zebrania rady pedagogicznej podsumowującego pracę w roku szkolnym 2023/2024.
3. Wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego w zakresie: kontroli przestrzegania przepisów prawa; kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole; oceny efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
4. Wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania nauczycieli.
5. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena
funkcjonowania ucznia – przykładowe wzory opracowań.
6. Informacja o działalności szkoły wg obszarów – przedstawienie propozycji.
7. Uchwalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
w celu doskonalenia pracy szkoły: konstrukcja uchwały, wykonanie uchwały.

Uczestnicy otrzymują:

– przykładowy scenariusz zebrania rady pedagogicznej podsumowującego pracę w roku
szkolnym 2023/2024;
– przykładowe sprawozdanie zawierające wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2023/2024;
– wzory opracowań oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Wykładowca: Aneta Bartoszczyk–Trochimiuk – trener oświaty,  coach i mentor. Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia polska na UMCS w Lublinie, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła również akredytowane przez Izbę Coachingu podyplomowe studia coaching i mentoring na UMCS w Lublinie.

Nauczyciel dyplomowany i egzaminator OKE z zakresu przedmiotów humanistycznych. Posiada kilkunastoletni staż pracy pedagogicznej – jako nauczycielka języka polskiego, a później dyrektor szkoły podstawowej – inicjowała i koordynowała innowacyjne projekty edukacyjne. Uczestniczka ogólnopolskiego projeku literackiego Nauqa.pl – autorka wykładów historyczno-literackich, które znalazły się w wirtualnej bibliotece lektur szkolnych. Kompetencje merytoryczne z zakresu wspomagania i nadzorowania pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zdobyła, pracując w kuratorium oświaty na stanowisku wizytatora i starszego wizytatora. Wykładowca akademicki UMSC w Lublinie i prelegentka konferencji oświatowych – swoje doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej zaprezentowała podczas: Ogólnopolskiej Konferencji „Myślę Pozytywnie – profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w Warszawie, VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” w Lublinie, a także Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bezpieczeństwo uczestników turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej” organizowanej przez Akademię Zamojską. Edukacja jest jej pasją – od lat wspiera nauczycieli oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w rozwijaniu ich potencjału dydaktycznego, merytorycznego i mentalnego.

Uwagi:

  • Szkolenie odbywa się na żywo, na platformie ClickMeeting.
  • Link aktywacyjny wysyłamy 1 dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie w dniu szkolenia.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych w celu kontaktu.

Formularz zgłoszeniowy

Efektywne podsumowanie roku szkolnego 2023/2024. Wnioski i rekomendacje z nadzoru.