📆 Termin: 20.07.2024 r.

🕔 Godzina: 9:00 – 16:00  


🧾 Cena: 490 zł/os (Płatność po kursie)

 💻Forma: Online na żywo

Liczba miejsc jest ograniczona!

Prosimy o przemyślane zapisy!

Realizujemy kursy na zamówienie – koszt ustalany jest indywidualnie 📞 796 686 600

Koszt zawiera:

Imienne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Materiały szkoleniowe:

Przykładowe programy terapii ręki, arkusze oceny i diagnozy motoryki małej pod katem terapii ręki, formularz wywiadu z rodzicami, bazę przykładowych narzędzi, inspiracji i sposobów zastosowania poszczególnych pomocy dydaktycznych.

Płatność:

 Faktura wystawiana jest elektronicznie po kursie.

Kurs Terapii ręki.

Głównym założeniem terapii ręki jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się. Wiedza z zakresu rozwoju motorycznego jest niezbędna w pracy pedagoga, nauczyciela, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoją dzieci.

ADRESACI: Kurs jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

CEL SZKOLENIA: warsztaty z terapii ręki dla nauczycieli to zapewnienie im wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego wspierania uczniów z różnymi zaburzeniami związanymi z ręką.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi pojęciami i terminologią związaną z terapią ręki.
 • Nauczenie nauczycieli, jak diagnozować problemy związane z ręką u uczniów i jakie są różne techniki oceny.
 • Zapoznanie nauczycieli z różnymi technikami terapeutycznymi i sposobami ich stosowania w zależności od potrzeb uczniów.
 • Nauczenie nauczycieli praktycznych ćwiczeń, które mogą stosować w ramach zajęć szkolnych w celu poprawy funkcjonowania ręki u uczniów.
 • Nauczenie nauczycieli technik relaksacyjnych i oddechowych jako elementu terapii ręki.
 • Nauczenie nauczycieli, jak wdrażać i monitorować plan terapeutyczny dla uczniów w ramach zajęć szkolnych.
 • Wzmocnienie współpracy nauczycieli z terapeutami zajęciowymi i specjalistami ds. edukacji specjalnej w celu zapewnienia najlepszej opieki dla uczniów.
 • Zapoznanie nauczycieli z różnymi zaburzeniami związanymi z ręką, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD i dyspraksja, i sposobami, w jakie nauczyciele mogą pomóc uczniom z tymi zaburzeniami.
 • Zapoznanie nauczycieli z różnymi technologiami, które mogą być wykorzystane do terapii ręki, takimi jak aplikacje mobilne i gry komputerowe.
 • Nauczenie nauczycieli, jak włączyć terapię ręki do codziennych zajęć szkolnych, aby pomóc uczniom w zdobywaniu umiejętności i poprawie funkcjonowania ręki

KORZYŚCI:

 • Uczestnictwo w warsztacie z terapii ręki może przynieść nauczycielom wiele korzyści, w tym:
 • Zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń związanych z ręką i sposobów ich diagnozowania, co pozwoli na skuteczniejsze wsparcie uczniów z tymi zaburzeniami.
 • Poznanie różnych technik terapeutycznych, które mogą być stosowane w celu poprawy funkcjonowania ręki u uczniów.
 • Nauczenie się praktycznych ćwiczeń, które nauczyciele mogą stosować w ramach zajęć szkolnych, aby pomóc uczniom w rozwoju umiejętności związanych z ręką.
 • Poznanie technik relaksacyjnych i oddechowych, które pomogą nauczycielom w łagodzeniu stresu związanego z pracą z uczniami z zaburzeniami związanymi z ręką.
 • Wzmocnienie współpracy nauczycieli z terapeutami zajęciowymi i specjalistami ds. edukacji specjalnej, co pozwoli na bardziej kompleksowe wsparcie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD i dyspraksja.
 • Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania technologii do terapii ręki, co pozwoli nauczycielom na wykorzystanie nowych narzędzi i metod w pracy z uczniami.
 • Zdobycie umiejętności włączania terapii ręki do codziennych zajęć szkolnych, co pozwoli nauczycielom na bardziej skuteczne wsparcie uczniów z zaburzeniami związanymi z ręką w ramach zajęć szkolnych.
 • Wzrost pewności siebie w pracy z uczniami z zaburzeniami związanymi z ręką, co pozwoli nauczycielom na bardziej efektywne i skuteczne prowadzenie zajęć szkolnych.
 • Zwiększenie zrozumienia procesu terapeutycznego i jego wpływu na rozwój umiejętności związanych z ręką u uczniów, co pozwoli nauczycielom na bardziej świadome podejście do pracy z uczniami.
 • Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i zespołowej, co pozwoli nauczycielom na lepszą współpracę z innymi specjalistami i nauczycielami, w celu zapewnienia najlepszego wsparcia dla uczniów.
 • Rozwinięcie umiejętności planowania i monitorowania działań terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami związanymi z ręką, co pozwoli nauczycielom na bardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów, w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do terapii ręki i zrozumienie podstawowych pojęć i terminologii.
 2. Diagnozowanie problemów związanych z ręką i poznawanie różnych technik oceny.
 3. Przegląd różnych technik terapeutycznych i sposobów ich stosowania w zależności od potrzeb ucznia.
 4. Ćwiczenia praktyczne dotyczące różnych form terapii ręki, takich jak ćwiczenia sensoryczne, ćwiczenia motoryczne i terapia zajęciowa.
 5. Techniki relaksacyjne i oddechowe jako element terapii ręki.
 6. Wdrażanie i monitorowanie planu terapeutycznego w ramach zajęć szkolnych.
 7. Współpraca z terapeutami zajęciowymi i specjalistami ds. edukacji specjalnej, aby zapewnić najlepszą opiekę dla uczniów.
 8. Praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD i dyspraksja.
 9. Praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystywania technologii do terapii ręki, w tym aplikacji mobilnych i gier komputerowych.
 10. Omówienie strategii i narzędzi, które nauczyciele mogą wykorzystać w celu włączenia terapii ręki do codziennych zajęć szkolnych.

WYKŁADOWCA:

 • Psychoprofilaktyk społeczny, pedagog, logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rewalidator osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, doradca zawodowy, coach. 
 • Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe w ramach trzech obszarów: pomocy psychologiczno pedagogicznej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Pracuje w szkole jako logopeda, trener TUS, prowadzi zajęcia z elementami terapii ręki w ramach rewalidacji. 
 • Pracuje jako specjalista logopeda w Hospicjum „Caritas”
 • Jest członkiem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeka komisyjnie dzieci i dorosłych.

Uwagi:

 • Płatność jest po szkoleniu na podstawie elektronicznej faktury.
 • Kurs odbywa się na żywo, na platformie ClickMeeting.
 • Po kursie uczestnicy otrzymają: zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 • Możliwość konsultacji, zadawania pytań w trakcie kursu.
 • Link aktywacyjny wyślemy 1 dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych do wysłania linku na kurs oraz zaświadczenia i materiałów szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Kurs Terapii ręki.