📆 Termin: 29.05.2024 r. (Środa)

Forma: Online na żywo

🕔 Godzina: 9:00 – 11:00 

🧾 Cena: 250 zł/os. (Możliwość płatności teraz lub po szkoleniu)

Oferujemy opracowanie standardów ochrony małoletnich dostosowane do zasad funkcjonowania Państwa placówki.

Zachęcamy do zamówienia Rady szkoleniowej w dogodnym terminie (koszt ustalamy indywidualnie). 

Zadzwoń – 📞 796 686 600

Koszt zawiera: 

📚 Materiały szkoleniowe

📃Zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Obowiązkowe procedury dla pracowników szkół, przedszkoli, placówek.

Przepisy dotyczące wprowadzania standardów ochrony małoletnich oraz kontroli ich wprowadzania weszły w życie 15 lutego 2024 roku. W praktyce oznacza to, że standardy należy opracowywać i wdrażać od 15 lutego 2024 roku. Warto podkreślić, że standardy powinny być opracowane i wdrożone do 15 sierpnia 2024 roku (art. 10 ustawy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).

Pracownicy szkół i przedszkoli powinni być solidnie przygotowani nie tylko w zakresie rozpoznawania symptomów i sposobów reagowania na przemoc stosowaną wobec dziecka, ale także powinni mieć odpowiednią wiedzę merytoryczną – znać przepisy prawa i wynikające z nich obowiązki. Przede wszystkim jednak powinni być świadomi swojej roli i działać w zakresie swoich zadań i kompetencji.

 • Jakie działania powinien podjąć nauczyciel w razie podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone?
 • Czego nie robić w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka?
 • Kiedy reagować na podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka?
 • Które organy i instytucje zawiadamiać?
 • Jakie są zadania dyrektora?

ADRESACI: Wszyscy pracownicy placówek oświatowych.

CEL SZKOLENIA: zapoznanie uczestników z obowiązującymi zapisami prawa i procedurami interwencyjnymi wobec dziecka – ofiary przemocy – Niebieska Karta

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia: 

 • Zaplanują działania zgodnie z procedurami interwencyjnymi.
 • Poznają podstawowe informacje na temat przemocy wobec dziecka i jej symptomów oraz obowiązujących zapisów prawa i procedur związanych z rozpoznaniem w placówce oświatowej przypadku krzywdzenia dziecka.
 • Przeanalizują obowiązujące ustawodawstwo oraz standardy ochrony dziecka.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie i przybliżenie obowiązujących przepisów prawa związanych
  z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Zadania i obowiązki pracowników oświaty wynikające z nowych regulacji prawnych.
 3. Przegląd standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 4. Zaprezentowanie i omówienie przykładowej dokumentacji obowiązującej szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w związku z wprowadzeniem standardów ochrony dzieci.
 5. Wskazanie skutecznych rozwiązań dotyczących wdrożenia standardów ochrony małoletnich adekwatnie do potrzeb szkoły, przedszkola i placówki oświatowej.
 6. Procedury postępowania i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Dokumentowanie podejmowanych działań.
 7. Omówienie procedury Niebieskie Karty.
 8. Pytania i odpowiedzi:

Wykładowca: Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk – trener oświaty,  coach i mentor. Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia polska na UMCS w Lublinie, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła również akredytowane przez Izbę Coachingu podyplomowe studia coaching i mentoring na UMCS w Lublinie.

Nauczyciel dyplomowany i egzaminator OKE z zakresu przedmiotów humanistycznych. Posiada kilkunastoletni staż pracy pedagogicznej – jako nauczycielka języka polskiego, a później dyrektor szkoły podstawowej – inicjowała i koordynowała innowacyjne projekty edukacyjne. Uczestniczka ogólnopolskiego projeku literackiego Nauqa.pl – autorka wykładów historyczno-literackich, które znalazły się w wirtualnej bibliotece lektur szkolnych. Kompetencje merytoryczne z zakresu wspomagania i nadzorowania pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zdobyła, pracując w kuratorium oświaty na stanowisku wizytatora i starszego wizytatora. Wykładowca akademicki UMSC w Lublinie i prelegentka konferencji oświatowych – swoje doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej zaprezentowała podczas: Ogólnopolskiej Konferencji „Myślę Pozytywnie – profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w Warszawie, VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” w Lublinie, a także Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bezpieczeństwo uczestników turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej” organizowanej przez Akademię Zamojską. Edukacja jest jej pasją – od lat wspiera nauczycieli oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w rozwijaniu ich potencjału dydaktycznego, merytorycznego i mentalnego.

Formularz zgłoszeniowy

Ochrona nieletnich przed krzywdzeniem. Obowiązkowe procedury dla pracowników szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.