Budowanie relacji w klasie – integracja zespołu klasowego

Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy potrzebnej do organizacji życia szkolnego ucznia z innego kręgu kulturowego i społeczności klasowej w której przebywa – zgodnie z wymogami prawa oraz z uwzględnieniem specyfiki danej kultury.

ADRESACI: Nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy mają w swoich klasach dzieci spoza Polski i chcą wspomóc ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym oraz wesprzeć skutecznie i zgodnie z prawem w nauce.

CELE / KORZYŚCI:

 • wyposażenie w wiedzę dotyczącą międzykulturowości,
 • poznanie praktycznego wymiaru psychologicznych mechanizmów funkcjonowania ucznia cudzoziemskiego,
 • nabycie umiejętności diagnozowania oraz ewaluowania obszarów funkcjonowania szkolnego ucznia, 
 • budowanie warsztatu pracy z klasą (przed i w trakcie pobytu nowego ucznia),
 • zaplanowanie pracy własnej z uczniem.

PROGRAM – jakie zagadnienia będą omawiane podczas szkolenia?:

 • Zróżnicowanie międzykulturowe świata.
 • Wybrane wymiary różnych kultur.
 • Mechanizmy psychologicznego funkcjonowania ucznia cudzoziemskiego. Stereotypy i ich skutki (szkoła).
 • Fazy szoku kulturowego. Strategie akulturacji.
 • Osobowość a kultura.
 • Przygotowanie szkoły / wychowawcy / klasy na przyjęcie ucznia cudzoziemskiego.
 • Przykłady narzędzi monitorujących proces adaptacji ucznia w szkole.
 • Asystent międzykulturowy i jego rola.

PROWADZĄCY: Pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Win Your Life. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki kounikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

⌚Czas szkolenia: 3h dydaktyczne

🧾 Cena:  już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
 • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.