Jak uczyć języka polskiego jako obcego - praktyczne strony i ich wykorzystanie.

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczenia i  sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie) ucznia z Ukrainy.

Szkolenie nie wyczerpuje obszernego tematu nauczania języka polskiego jako obcego, ale daje podstawy do dalszych samodzielnych poszukiwań i doskonalenia nabytych podczas szkolenia praktycznych umiejętności.

KORZYŚCI:

 • Zgodnie z priorytetem MEiN na rok szk. 23/24 nauczyciele, pedagodzy 

  • doskonalą kompetencje w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
  • przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,

PROGRAM:

 • jak uczyć gramatyki, 
 • pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem z Ukrainy 
 • podręczniki dostępne online, 
 • podstawy pracy z uczniem obcojęzycznym w szkole, 
 • wsparcie ucznia-imigranta w szkole i środowisku lokalnym.  
 • praktyczne wykorzystanie TIK w pracy z uczniem z Ukrainy

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne 

🧾 Cena: do uzgodnienia w zależności od ilości osób oraz formy szkolenia – online czy stacjonarnie z przyjazdem do placówki.

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.