Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wsparcie uczniów i nauczycieli

adresaci:  dyrektorzy, nauczyciele szkół, wychowawcy, specjaliści

Opis: Budowanie relacji i integracja w sposób bezpośredni wiążą z obszarem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Satysfakcjonujące i konstruktywne relacje mają walor profilaktyczny i przyczyniają się do zachowania i przywracania dobrostanu psychicznego. Podczas szkolenia skupimy się na korekcyjnej i terapeutycznej funkcji działań wychowawczych w klasie. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywołanych izolacją podczas pandemii i związanych z powrotem do nauki stacjonarnej po długiej przerwie.

Cele: Uczestnicy zwiększą wiedzę i umiejętności wspierania nauczycieli i uczniów poprzez znajomość dynamiki procesu grupowego i jego zastosowań do procesu tworzenia i integracji klasy oraz stworzą zestaw narzędzi do rozwijania konstruktywnych relacji w radzie pedagogicznej i klasie.

Awaryjny System Tlenowy: Zasada maski tlenowej – strategie i narzędzia odzyskiwania i utrzymywania dobrostanu psychicznego przez nauczycieli i uczniów

Proces grupowy – przyjaciel dyrektora i wychowawcy klasy: Jak w praktyce wykorzystywać wiedzę o rolach grupowych i zarządzać dynamiką procesu grupowego w radzie pedagogicznej i klasie po powrocie do nauki stacjonarnej.

Bądźmy dla siebie dobrzy: Profilaktyka i formy wsparcia uczniów z trudnościami w obszarze emocjonalnym i społecznym.

Apteczka Wsparcia Pedagoga: Narzędzia (re)integracji zespołu klasowego (zabawy, aktywności, strategie)

Po szkoleniu:

  • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz link do materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu. Możliwość płatność do 14 dni po szkoleniu.