Laboratorium Przyszłości w Szkole Ponadpodstawowej.
Przygoda nauczycieli z drukiem 3D w nauczaniu przedmiotowym.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli rożnych przedmiotów (humanistów), nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, nauczycieli prowadzących rewalidację oraz nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkole.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 1. Cel główny: Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie (w tym w środowiskach wirtualnych), udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
 2. Korzyści dla uczestników:
 • Poznają terminologię, technologię, materiały wykorzystywane do druku 3D.
 • Poznają zasady (możliwości i ograniczenia) projektowania 3D.
 • Poznają źródła inspiracji i wykorzystania druku 3D w pracy nauczyciela.
 • Przygotują scenariusze zajęć do projektów rozwijających kompetencje społeczne z wykorzystaniem druku 3D w nauczaniu przedmiotowym.
 1. Szczegółowy program szkolenia:Zgodność z podstawą programową. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące rozwijania kompetencji społecznych (metodologia STEAM) zwarte w podstawie programowej.
  1. Dydaktyka Druku 3D. Technologia, terminologia i materiały do druku 3D.
  2. Źródła inspiracji i wykorzystania druku 3D. Repozytoria i wyszukiwarki pomocy dydaktycznych (modeli 3D i plików STL).
  3. Warsztat komunikacja i współpraca w projektach zespołowych. Praktyczny warsztat tworzenia scenariuszy do zajęć przedmiotowych rozwijających u uczniów kompetencje społeczne, zarządzanie projektami, komunikację i współpracę w grupie.

W cenie:

 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie w dniu szkolenia. Płatność do 14 dni po szkoleniu.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.