1. Podstawy teoretyczne TUS

- cel i za艂o偶enia TUS
- oddzia艂ywanie przez modelowanie, 膰wiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizacj臋
- instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

- rola prowadz膮cych
- w艂a艣ciwy dob贸r do grup
- rozmowa wst臋pna z rodzicem
- rozmowa wst臋pna z dzieckiem (diagnoza)
- wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca 鈥瀟u i teraz鈥, proces grupowy

- struktura zaj臋膰: plan zaj臋膰 stacjonarnych
- tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
- konstruowanie wzmacniaj膮cych komunikat贸w
- praca z emocjami dziecka
- praca聽 z trudnymi zachowaniami
- wsp贸艂praca z rodzicami

4. Trening Spo艂eczny

- planowanie temat贸w dostosowanych do potrzeb uczestnik贸w
- przygotowywanie materia艂贸w na zaj臋cia
- przyk艂adowe 膰wiczenia, gry i zabawy

5. Zako艅czenie

Podsumowanie warsztat贸w, dyskusja, ewaluacja, test podsumowuj膮cy zdobyt膮 wiedz臋.

This will close in 20 seconds

1. Wprowadzenie
- Definicja i znaczenie umiej臋tno艣ci spo艂ecznych.
- Zadania rozwojowe w poszczeg贸lnych fazach rozwoju spo艂eczno-emocjonalnego.
- Czynniki wp艂ywaj膮ce na rozw贸j spo艂eczno-emocjonalny i zaburzenia.
- Przegl膮d program贸w Treningu Umiej臋tno艣ci Spo艂ecznych.

2. Organizacja zaj臋膰
- Przygotowanie do zaj臋膰 TUS.
- Diagnoza uczestnik贸w i dob贸r do grup.
- Om贸wienie metod, technik i narz臋dzi u偶ywanych w TUS.
- Schemat typowej lekcji TUS.

3. Emocje
- 膯wiczenia na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami w艂asnymi i innych.

4. Komunikacja interpersonalna
- Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Identyfikacja i prze艂amywanie barier komunikacyjnych.

5. Normy spo艂eczne (1 godzina)
- 膯wiczenia na zrozumienie i stosowanie norm spo艂ecznych w r贸偶nych kontekstach.

6. Teoria umys艂u
- 膯wiczenia rozwijaj膮ce zdolno艣膰 rozumienia perspektyw i intencji innych os贸b.

7. Samowiedza i samo艣wiadomo艣膰
- 膯wiczenia na rozwijanie autoprezentacji i rozpoznawanie r贸偶nic oraz podobie艅stw mi臋dzyludzkich.

8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- Strategie zarz膮dzania stresem i efektywnego rozwi膮zywania problem贸w.

9. Wsp贸艂praca
- 膯wiczenia na budowanie efektywnej wsp贸艂pracy i rozwi膮zywanie konflikt贸w.

10. Asertywno艣膰
- Rozw贸j asertywno艣ci i rozumienie granic w艂asnych i innych.

11. Podsumowanie kursu
- Przegl膮d nabytych umiej臋tno艣ci.
- Planowanie zastosowania umiej臋tno艣ci w praktyce edukacyjnej.
- Zbieranie feedbacku i ewaluacja kursu.

This will close in 20 seconds

Grupy umiej臋tno艣ci spo艂ecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
podstawowe umiej臋tno艣ci spo艂eczne
zaawansowane umiej臋tno艣ci spo艂eczne
umiej臋tno艣ci emocjonalne
umiej臋tno艣ci alternatywne wobec agresji
umiej臋tno艣ci kontroli stresu
umiej臋tno艣ci planowania
Podstawy teoretyczne TUS

definicja TUS
zasady realizacji TUS
艣wiadomo艣膰 i celowo艣膰 TUS 鈥 treningowy schemat 鈥瀞z贸stki鈥

Tworzenie grup TUS

zasady tworzenia grup TUS
narz臋dzia diagnozy 藕r贸de艂 problem贸w dzieci kierowanych na TUS
narz臋dzia diagnozy potrzeb dziecka
analiza oczekiwa艅 uczestnik贸w po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS

zasady konstruowania planu TUS
przyk艂adowe narz臋dzie s艂u偶膮ce wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestnik贸w TUS
teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

cele g艂贸wne i szczeg贸艂owe TUS
z poziomu wiedzy
z poziomu umiej臋tno艣ci
z poziomu warto艣ci
cele wt贸rne TUS
podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS

zasady prowadzenia treningu TUS
wielko艣膰 grupy
czas realizacji
osoba prowadz膮ca TUS
dobrowolno艣膰 udzia艂u
g艂ody psychologiczne
rytua艂y (otwieraj膮cy/zamykaj膮cy)
kontraktowanie
cykl TUS
do艣wiadczenie
refleksja poznawcza
generalizacja
cykl Kolba
do艣wiadczenie
refleksja
teoria
praktyka

Metody aktywizuj膮ce podczas realizacji TUS

wchodzenie w rol臋
portfolio
analizowanie i rozwi膮zywanie problem贸w
stacje zadaniowe
mnemotechniki
uczenie si臋 w ma艂ych grupach
projekt
wizualizacja
storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS

skillstreaming
uczenie incydentalne
social stories

This will close in 20 seconds

Scroll to Top

PROGRAM TUS (MK)

1. Podstawy teoretyczne TUS

 • cel i za艂o偶enia TUS
 • oddzia艂ywanie przez modelowanie, 膰wiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizacj臋
 • instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

 • rola prowadz膮cych
 • w艂a艣ciwy dob贸r do grup
 • rozmowa wst臋pna z rodzicem
 • rozmowa wst臋pna z dzieckiem (diagnoza)
 • wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca 鈥瀟u i teraz鈥, proces grupowy

 • struktura zaj臋膰: plan zaj臋膰 stacjonarnych
 • tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
 • konstruowanie wzmacniaj膮cych komunikat贸w
 • praca z emocjami dziecka
 • praca聽 z trudnymi zachowaniami
 • wsp贸艂praca z rodzicami

4. Trening Spo艂eczny

 • planowanie temat贸w dostosowanych do potrzeb uczestnik贸w
 • przygotowywanie materia艂贸w na zaj臋cia
 • przyk艂adowe 膰wiczenia, gry i zabawy

5. Zako艅czenie

Podsumowanie warsztat贸w, dyskusja, ewaluacja, test podsumowuj膮cy zdobyt膮 wiedz臋.

6. Materia艂y dla uczestnik贸w (wersja elektroniczna):

 • KAMIENIE MILOWE
 • narz臋dzia TUS
 • przyk艂adowy plan TUS
 • przyk艂ady instrukcji
 • karty emocji
 • linki do film贸w

Wyk艂adowca: Monika Kolon: Pedagog, socjolog, trener umiej臋tno艣ci spo艂ecznych w obszarze komunikacji, kreatywno艣ci i automotywacji; pracuje z dzie膰mi i m艂odzie偶膮; szkoli doros艂ych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i m艂odzie偶y. Absolwentka Wydzia艂u Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Spo艂ecznych UW, uczestniczka kursu 鈥濼erapia poznawczo 鈥 behawioralna dzieci i m艂odzie偶y鈥