Dobrostan i higiena psychiczna nauczyciela. Jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

ADRESACI: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni i przedszkolni, dyrektorzy i wszyscy ci, którym praca przestaje dawać satysfakcję

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Rozwijanie odpowiedzialności za swoje zdrowie psychiczne i umiejętności troszczenia się o nie

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznasz psychosomatyczne symptomy wypalenia zawodowego i praktyczne rozwiązania pozwalające się przed nimi chronić
 • dowiesz się jak zachować higienę psychiczną i dbać o poczucie własnego dobrostanu  
 • zidentyfikujesz czynniki chroniące i czynniki ryzyka we własnej pracy zawodowej i życiu osobistym
 • dowiesz się jak zaznaczać i egzekwować granice.

UCZESTNIK: Ma szansę dokonać wyborów, dzięki którym poczuje się jak właciwa osoba we właściwym czasie i miejscu.

PROGRAM:

 • Zdrowie psychiczne i symptomy jego braku
 • Przebieg reakcji stresowych w organizmie (Selye, tranzakcyjna teoria stresu, skala do mierzenia stresu)
 • Zapobieganie własnemu wypaleniu zawodowemu i życiowemu – pojęcie zdrowia psychicznego i jego praktyczna realizacja (koło życia)
 • Hierarchizacja wartości i celów w życiu osobistym i zawodowym (Matryca Eisenhowera i Core Values)
 • Przekucie pragnień i potrzeb w działanie (Metodologia SMART)

⌚Czas szkolenia: 3h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.