Dobra komunikacja i zarządzanie emocjami (w zespołach, w gronie nauczycieli, w klasie, w relacjach z rodzicami)

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele poznają warunki skuteczniejszej i bardziej satysfakcjonującej komunikacji na linii „dorosły-dorosły” oraz „dorosły-dziecko”. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia poznają i przećwiczą sposoby rozpoznawania i nazywania emocji i potrzeb oraz zaplanują aktywności wspomagające uczniów w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

ADRESACI: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz średnich

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA:Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności w obszarze rozpoznawania i nazywania emocji.

PROGRAM:

Warunki dobrej komunikacji:

– model zależności między zachowaniem, myślami, emocjami i potrzebami w praktyce

– Model komunikacji von Thuna w praktyce

– Asertywne komunikaty

– Jak komunikować się skutecznie(j)

Zarządzanie emocjami: rozpoznawanie i nazywanie uczuć:

– Jak rozpoznawać własne emocje

– Jak uczyć dzieci rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji w adekwatny i akceptowany sposób

– Jak uczyć dzieci radzenia sobie z trudnymi emocjami

⌚Czas szkolenia: 3h zegarowe

🧾 Cena:  już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
  • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.