Program TUS - Iwona Jędruszczuk

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS   

 • podstawowe umiejętności społeczne
 • zaawansowane umiejętności społeczne
 • umiejętności emocjonalne
 • umiejętności alternatywne wobec agresji
 • umiejętności kontroli stresu
 • umiejętności planowania

Podstawy teoretyczne TUS        

 • definicja TUS
 • zasady realizacji TUS
 • świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS      

 • zasady tworzenia grup TUS
 • narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
 • narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
 • analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS             

 • zasady konstruowania planu TUS
 • przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
 • teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

 • cele główne i szczegółowe TUS
 • z poziomu wiedzy
 • z poziomu umiejętności
 • z poziomu wartości
 • cele wtórne TUS
 • podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS          

 • zasady prowadzenia treningu TUS
 • wielkość grupy
 • czas realizacji
 • osoba prowadząca TUS
 • dobrowolność udziału
 • głody psychologiczne
 • rytuały (otwierający/zamykający)
 • kontraktowanie
 • cykl TUS
 • doświadczenie
 • refleksja poznawcza
 • generalizacja
 • cykl Kolba
 • doświadczenie
 • refleksja
 • teoria
 • praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS     

 • wchodzenie w rolę
 • portfolio
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów
 • stacje zadaniowe
 • mnemotechniki
 • uczenie się w małych grupach
 • projekt
 • wizualizacja
 • storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS          

 • skillstreaming
 • uczenie incydentalne
 • social stories

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS   

 • podstawowe umiejętności społeczne
 • zaawansowane umiejętności społeczne
 • umiejętności emocjonalne
 • umiejętności alternatywne wobec agresji
 • umiejętności kontroli stresu
 • umiejętności planowania

Podstawy teoretyczne TUS        

 • definicja TUS
 • zasady realizacji TUS
 • świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS      

 • zasady tworzenia grup TUS
 • narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
 • narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
 • analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS             

 • zasady konstruowania planu TUS
 • przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
 • teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

 • cele główne i szczegółowe TUS
 • z poziomu wiedzy
 • z poziomu umiejętności
 • z poziomu wartości
 • cele wtórne TUS
 • podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS          

 • zasady prowadzenia treningu TUS
 • wielkość grupy
 • czas realizacji
 • osoba prowadząca TUS
 • dobrowolność udziału
 • głody psychologiczne
 • rytuały (otwierający/zamykający)
 • kontraktowanie
 • cykl TUS
 • doświadczenie
 • refleksja poznawcza
 • generalizacja
 • cykl Kolba
 • doświadczenie
 • refleksja
 • teoria
 • praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS     

 • wchodzenie w rolę
 • portfolio
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów
 • stacje zadaniowe
 • mnemotechniki
 • uczenie się w małych grupach
 • projekt
 • wizualizacja
 • storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS          

 • skillstreaming
 • uczenie incydentalne
 • social stories