Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola. Jak się przygotować i wygrać - szkolenie mentoringowe.

💻 Forma: online na żywo ( w czasie rzeczywistym)

🧾 Cena: 350 zł/os. 
(Możliwość rozliczenia zarówno przed jak i po kursie)

⌚Godziny: 17:00 – 20:00

Dostępne edycje szkolenia:

Koszt zawiera: 

 • Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3
 • Pakiet materiałów:
  1. Przykład wzorcowej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola oraz uzasadnienia przystąpienia do konkursu.
  2. Jak przygotować dokumentację konkursową? – checklista.
  3. Prezentacja multimedialna dotycząca poruszanego zagadnienia.

Celem szkolenia mentoringowego jest udzielenie praktycznych wskazówek, jak zostać dyrektorem szkoły/przedszkola. Prowadząca wprowadza uczestników w zagadnienia zarówno merytoryczne – związane z przepisami prawa oświatowego, jak i dotyczące wystąpień publicznych. Uczestnicy otrzymują również wskazówki – jak wygrać konkurs na dyrektora szkoły/przedszkola lub zapewnić sobie reelekcję. Ponadto uczestnikom szkolenia udostępnione zostaną przydatne materiały, które ułatwią przygotowania konkursowe.

PROGRAM SZKOLENIA:   

 1. Przepisy prawa dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

2. Regulacje dla osób przystępujących do konkursu – wymagania obowiązujące kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.

3. Jak przygotować dokumentację konkursową? – praktyczne wskazówki.

4. Przykład wzorcowej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola oraz uzasadnienia przystąpienia do konkursu.

5. Przebieg konkursu w praktyce.

6. Jak się zaprezentować, by zwiększyć swoje szanse w konkursie? Zasady wystąpienia publicznego.    

7. Przykładowe pytania konkursowe i propozycja odpowiedzi.

8. Jak przygotować się do pierwszego konkursu na dyrektora a jak skutecznie ubiegać się o reelekcję? – wskazówki, by wygrać konkurs.

Uwagi:

 • Szkolenie odbywa się na żywo, na platformie ClickMeeting
 • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 • Możliwość konsultacji, zadawania pytań w trakcie kursu a także po szkolenia.
 • Link aktywacyjny wyślemy 1 dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia
 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie w dniu szkolenia.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych do wysłania linku na kurs oraz zaświadczenia i materiałów szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola. Jak się przygotować i wygrać - szkolenie mentoringowe.