📆 Termin: 27.06.2024 r. (Czwartek)

💻 Forma: Online na żywo

🕔 Godzina: 9:00 – 12:00 

🧾 Cena: 350 zł/os. (Płatność 7-14 dni po szkoleniu)

Koszt zawiera: 

📚 Materiały szkoleniowe

📃Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Awans zawodowy nauczyciela - szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Przygotowanie do awansu zawodowego nauczyciela nie musi być trudne i pracochłonne. Zapraszamy na szkolenie mentoringowe, podczas którego ekspert w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli przedstawi najważniejsze zagadnienia dotyczące przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, zasad przygotowania dokumentacji awansowej oraz zadań dyrektora i nauczycieli w związku z awansem zawodowym. 

Adresaci szkolenia: dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek oświatowych oraz nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy 

Cele szkolenia:

 1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (w tym przepisów przejściowych).
 2. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela oraz zasad nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 
 3. Wskazanie roli i zadań dyrektora w odniesieniu do awansu zawodowego nauczycieli.

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne w awansie zawodowym nauczycieli – w tym przepisy przejściowe.
 2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela – obowiązki nauczyciela, rola i zadania mentora, warunki nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
 3. Obserwacja zajęć – procedury i czynności organizacyjne.
 4. Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego – regulacje prawne dotyczące zasad ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 5. Procedura oceny pracy nauczyciela. 
 6. Zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – regulacje prawne, dokumentacja, obowiązki pracodawcy. 

Prowadząca: Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – dyrektor EUREKA Centrum Kształcenia, trener oświaty, mentor i coach. Specjalizuje się w prawie oświatowym, metodyce nauczania i educoachingu. Posiada w tym zakresie wszechstronne kompetencje poparte doświadczeniem zawodowym – nauczyciel dyplomowany, polonistka, wieloletni dyrektor szkoły oraz wizytator w kuratorium oświaty.

Wykładowca akademicki UMCS w Lublinie i prelegentka konferencji oświatowych. Edukacja jest jej pasją – od lat wspiera nauczycieli oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w rozwijaniu ich potencjału dydaktycznego, merytorycznego i mentalnego.

Uwagi:

 • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie w dniu szkolenia.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych w celu kontaktu.

Formularz zgłoszeniowy

Awans zawodowy nauczyciela - szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.